Actueel

Laatst bijgewerkt op 10 juli 2024

Vanuit de kerkenraad

Op 15 juni organiseerde de Classis een inspiratiefestival in Heiloo. Vanuit onze gemeente hebben Nicolaas van Everdingen en Renske van Dorp dit festival bezocht. Benedikte Bos was die dag de dagvoorzitter. Het thema van dit festival borduurde voort op het thema van de Roadshows, namelijk bestuurlijke samenwerking van kerkenraden. Veel kerkenraden merken dat het moeilijk is om nieuwe ambtsdragers te vinden, waardoor het lastig is om de kerkenraad te bemenst te houden. Vanuit deze gedachte zoekt de classis naar manieren van samenwerken. Een kerk sluiten is namelijk vaak een stap te ver. Door bestuurlijke samenwerking te bevorderen kunnen gemeenten hun eigen identiteit behouden. De classis zal iemand aanstellen die gemeenten kan helpen met het vormgeven van een bestuurlijke samenwerking. Naast de informatieve presentaties was er ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dat leidde tot kennismakingsgesprekken met leden van de kerkenraad uit Blaricum. In het najaar zullen we deze kennismaking continueren. Vooralsnog is er bij onze gemeente geen noodzaak tot bestuurlijke samenwerking, maar we denken dat het voor de toekomst wellicht een optie is en dan is samenwerking met onze buurgemeente in Blaricum een logische stap.

In de kerkdienst van 23 juni hebben we afscheid genomen van onze vaste organist Tjalling Roosjen. Tjalling heeft zich aangesloten bij de Domcantorij in Utrecht en wil zich meer ontwikkelen in die richting. Hij gaf zelf aan meer een plek tussen de mensen te zoeken dan op eenzame hoogte achter het orgel. Wij hebben Tjalling hartelijk bedankt voor zijn inzet als organist, maar ook voor zijn hulp bij de aanschaf van het monumentale Titz-orgel in de Johanneskerk destijds. Tjalling zullen we zeker nog zien en horen tijdens de zomerconcerten in de Johanneskerk en wellicht af en toe als gastorganist.

In de Naarderstraat werd op zaterdagmiddag 8 juni de ‘Dag van het Kind’ gehouden en vanuit de Vriendenstichting Johanneskerk kwam de vraag of de PGLE daaraan wilde meewerken. Die middag hebben we onze kerk opengesteld en werden we verrast met vele kleine en grote bezoekers. Marjolijne Yska heeft een klein boekje gemaakt waarin uitgelegd werd wat er in de kerk gebeurt op zondagmorgen, met vooral een heel schattige tekening van de predikant, met toga en rode stola. Alle boekjes zijn uitgedeeld aan de kinderen. Er zullen meer van die boekjes gemaakt worden en zodat we aan klein en groot op een speelse wijze kunnen laten zien wat er zoal in onze kerk gebeurt.

Ik sluit af met de wens dat we een mooie zomer zullen krijgen. Op het moment dat ik dit schrijf is het meer dan zonnig en lekker warm. Waar u ook bent deze zomer, heb het goed!

Betty van Dillen

Mensenrechten voor iedereen

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven.

Hongkong, laat Jimmy Lai onmiddellijk vrij.
De 76-jarige pro-democratie-activist Jimmy Lai Chee-Ying zit al ruim 3 jaar in voorarrest in Hongkong. Hij is de oprichter van de onafhankelijke en kritische krant de Apple Daily en felle tegenstander van de groeiende macht van de Chinese regering in Hongkong. In een poging hem de mond te snoeren klaagden de autoriteiten hem al meerdere aan. Ditmaal staat hij terecht voor ‘samenspannen met het buitenland’. Hij kan hiervoor levenslang krijgen.
Roep de minister van Justitie van Hongkong op om alle aanklachten tegenJimmy Lai te laten vallen. Teken de petitie: www.amnesty.nl/forms/pet-hongkong-lai

China, laat filmmaker Chen Pinlin onmiddellijk vrij.
De Chinese filmmaker Chen Pinlin maakte een documentaire  over de vreedzame protesten tegen vergaande coronaregels en censuur in China. Hij zette de documentaire een jaar na de protesten, in november 2023 online. Direct daarna werd hij opgepakt. Pinlin riskeert vijf jaar gevangenisstraf vanwege zijn kritische film. De autoriteiten klagen hem aan voor ‘het uitlokken van ruzies en problemen’.
Roep China op on Chen Pinlin onmiddellijk vrij te laten.
Teken de petitie: www.amnesty.nl/forms/pet-china-pinlin

Kom in actie.

Bij voorbaat dank.