Afscheidsdienst ds. de Bruijn 

‘Het is een voorrecht om te werken in een sfeer van betrokkenheid en vertrouwen. Zo hebben Anke en ik onze tijd in Laren en Eemnes ervaren. We zijn niet voor niets in Eemnes gaan wonen. We wonen hier dichtbij een deel van onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook: we zijn hier thuis geraakt. In de laatste tien jaar kun je dingen aanwijzen die anders en misschien beter hadden gekund. Dat geldt ook voor mezelf. Maar boven alles hebben we het hier door alle jaren heen goed gehad.’

Zo verwoordt ds. de Bruijn zijn tijd als predikant in beide gemeenten. In 2011 deed hij zijn intrede en plakte er in 2021 nog een jaar aan vast tot groot genoegen niet alleen van de kerkelijke gemeente, maar ook van de burgerlijke gemeenten en van de velen waarmee hij altijd op een pastoraal plezierige wijze contact legde en onderhield.

Zondag 15 mei is het zo ver. Dan zal Job de Bruijn in de zoals gebruikelijk met veel muziek omlijste kerkdienst, Job studeerde theologie maar ook piano en zang aan het conservatorium, officieel afscheid nemen. De hele zondag staat in het teken van zijn afscheid; ’s morgens de kerkdienst en ’s middags het afscheidsfeest. De dienst begint om 9.45 uur met het zingen van liederen door ons koor onder leiding van Job de Bruijn.

Op 1 juni zal ds. Landman de (vooral) pastorale taken van ds. de Bruijn overnemen. Hij is bereid gevonden om in deeltijd (10 uur per week) de werkzaamheden op zich te nemen tot dat er een nieuwe predikant is aangesteld.

Voor pastorale zaken kunt u zich vanaf 15 mei richten tot Betty van Dillen (06 16 35 25 26) of Sylvia Kuperus (06 20 36 62 75).