Behoedzaam beginnen

Toen Anke en ik met vakantie gingen leek het alsof het Coronavirus aan het wijken was.
Maatregelen werden versoepeld, musea, terrassen, grenzen gingen open.
Veel mensen kregen het gevoel: nu mag, nu moet het maar eens afgelopen zijn met het beperkte leven. 
Teruggekeerd van vakantie merken we aan alle kanten: het is nog niet zover.
Het virus is nog onder ons, zegt Jaap van Dissel en velen met hem. We zullen alert en behoedzaam moeten zijn.
Ik bezoek weer mensen thuis en in het ziekenhuis, maar blijf op anderhalve meter afstand.
Voor de High Tea voor ouderen vonden we het te vroeg. Wilco en de vrouwen van het Kerstcomité hebben een mooi alternatief gemaakt dat thuis zal worden bezorgd.
Wat betreft de kerkdiensten: vanaf 15 maart hebben we ze gehouden vanuit een bijna lege kerk. We vonden, soms met vallen en opstaan, de weg via Kerkomroep, YouTube en Facebook naar veel luisteraars en kijkers thuis. Wat mooi dat die voorzieningen om zoiets te kunnen doen binnen korte tijd werden uitgebreid.
We merkten: de kerkelijke betrokkenheid is groot. Veel mensen, veel meer dan dat er voorheen op zondag in de kerk kwamen, zochten op zondag of door de week verbinding met de diensten en met het Kwartier bij het licht.
Wat dat laatste betreft: we zijn er in juni even mee gestopt. We denken na over een vervolg.
We hebben ervaren dat het korte bezinningsmoment door de week vele honderden bereikte.

Kerkdiensten
Vanaf begin juli mocht de kerk weer open voor een beperkt aantal kerkgangers. Dat was mooi en verheugend, na al die maanden. Het was ook omgeven door  onzekerheden en beperkingen. Ik noem een paar:
Als je de anderhalve meter in acht neemt, is er ruimte voor ongeveer zestig kerkgangers.
Je moet op afstand van elkaar zitten.
Je naam moet genoteerd worden, voor het geval er toch besmetting komt.
Er is begeleiding binnen binnenkomst en bij het uitgaan.
Samen zingen mocht de eerste weken niet.
Na afloop was er geen samenzijn met koffie.

Dilemma
We willen graag bij elkaar komen, maar we willen tegelijk ook de veiligheid bewaken. We kunnen niet anders dan behoedzaam optreden. Daarom is een zorgvuldig protocol opgesteld, dat spoort met landelijke voorschriften. We mogen weer samenkomen, maar de beleving was natuurlijk anders.
Ik hoorde:
Ik voelde me toeschouwer, zei iemand. Ik merkte in de kerk opeens weer hoe ik het handen schudden mis. En niet te vergeten het samen zingen en de koffie na afloop.

Bijstellen
We hadden afgesproken: na de eerste weken gaan we terugkijken en zo nodig gaan we dingen bijstellen. Dat hebben we gedaan;

1 Begeleiding
Begeleiding naar en van een zitplaats blijft, maar we vullen de kerk nu van voren naar achteren.

2 Samen zingen
Met het oog op samenzang hebben we de ventilatiecapaciteit van de kerk bekeken.
De landelijke voorschriften bieden aan zestig mensen ruimte om een kwartier samen te zingen. We blijven aan voorzang en wisselzang doen, maar we mogen ook weer samen zingen. Uit veiligheidsoverwegingen blijven we daarbij ruim onder de toegestane grens.

3 Vervoer
De autodienst lag noodgedwongen een aantal maanden stil. We gaan na op welke wijze ouderen weer naar de kerk gebracht kunnen worden.

4 En verder
Het aantal posters op deuren en ramen is gereduceerd. Begeleiders dragen voortaan geen aparte herkenningstekens.

Nog niet
We drinken voorlopig nog geen koffie na de dienst. Dat vinden we nog onverantwoord.
Het maximum aantal bezoekers blijft maximaal 60. Meer kan en mag niet.

Tenslotte
Ik zie u graag. Daarom kan ik ook zeggen: ik heb u gemist.
Ik hoop dat de kerk gaandeweg voor steeds meer mensen begaanbaar zal zijn en dat we elkaar ook op zondag weer kunnen ontmoeten. Mijn waardering en dank gaat uit naar zoveel mensen die voor en achter de schermen veel werk verzetten en behoedzaam proberen de dingen zo goed mogelijk te doen.
Zondag 2 augustus zingen we het oude Engelse lied: De Heer van de dans. De dans lijkt soms te stokken door wat er gebeurt. Maar, zingt het lied: steeds weer zal de dans ingezet worden.
Je kunt steeds weer beginnen.
Laten we dat, in alle behoedzaamheid, vooral doen!

Job de Bruijn

LAATSTE VIER BERICHTEN

Klik hier om naar het berichten archief te gaan.