Berichten archief

Van de kerkenraad

Van de kerkenraad Op 26 april hebben wij bezoek gehad van de classispredikant ds. Peter Verhoeff. In het nieuwe regionale organisatiemodel van de PKN is

Lees verder »
Van de diaconie

Van de diaconie Vanuit de diaconie is rond Pinksteren een attentie bezorgd bij een aantal gemeenteleden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vanaf

Lees verder »
Schrijfactie Amesty

Schrijfacties Amnesty Mensenrechten voor iedereenAmnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. Schrijfacties Amnesty: Colombia: bescherm milieuactivisten.Maria,

Lees verder »
Actie Voedselbank

Actie Voedselbank Gooi en Omstreken Ook dit jaar willen wij weer een inzamelingsactie houden voor de Voedselbank Gooi en Omstreken.Er zijn nog steeds mensen die

Lees verder »
Kamers met aandacht

‘Kamers met Aandacht’ voor jongeren Stichting Kamers met Aandacht richt zich op kamerbemiddeling voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die op eigen benen

Lees verder »
Cursus theologische vorming

Cursus theologische vorming In Amsterdam vindt al sinds 1989 de PKN cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (afgekort: TVG) plaats. Sinds vier jaar gebruiken we de

Lees verder »
Van de diaconie

Uit de diaconie Voor het eerst dit jaar hebben we weer fysiek vergaderd in de bovenzaal.Vanuit de kascontrolecommissie is het advies gekomen om de diaconie

Lees verder »
Van de kerkenraad

Van de kerkenraad In verband met de avondklok is de kerkenraad in maart ’s avonds van 19:00 uur tot 20:30 uur in de kerkzaal bijeengekomen.

Lees verder »
Een prettig gesprek met …

Een prettige gesprek met … Dorpsradio Laren zendt op zondagmiddag Een Prettig Gesprek met uit.Zondag 18 april interviewde Ineke Hilhorst Job de Bruijn.Het prettige gesprek

Lees verder »
Voedselbank

Voedselbank Gooi en Omstreken Bij deze willen wij u informeren over de activiteiten t.b.v. de Voedselbank. Voor alle cliënten van de Voedselbank hebben wij voor

Lees verder »
Schrijven voor Amnesty

Schrijfacties Amnesty Mensenrechten voor iedereen Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. Schrijfacties Amnesty: Taiwan: Gratie

Lees verder »
Uit de diaconie

Uit de diaconie Begin maart zijn de leden van de diaconie weer (digitaal) bij elkaar gekomen voor de tweede vergadering van dit jaar. Gezien de

Lees verder »
Schrijven voor Amnesty

Schrijfacties Amnesty Mensenrechten voor iedereenAmnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. Schrijfacties Amnesty: Schrijfactie Iran: laat

Lees verder »