Blijf verbonden, stuur een kaart!

Nu wij elkaar helaas niet kunnen ontmoeten tijdens de zondagse vieringen, willen we toch graag met elkaar verbonden blijven. Het sturen van een kaart is een mooi middel om ons als gemeenteleden met elkaar te blijven verbinden. Ongetwijfeld zullen velen van ons onderling contact onderhouden, maar natuurlijk niet (met) iedereen. We willen jullie daarom graag uitnodigen om deel te nemen aan een bijzondere actie: Blijf verbonden, stuur een kaart!

Hoe werkt de actie? Wij willen jullie vragen om vóór 15 mei een (zelfgemaakte) kaart te sturen voor een willekeurig iemand uit de gemeente. U weet dus niet bij wie de kaart terecht komt. Schrijf op deze kaart een algemene tekst van verbondenheid en/of een hartelijke groet met uw naam daarbij. Vermeld op de envelop dat het voor een gemeentelid is.

De kaarten kunt u in de bus stoppen bij:
Job en Anke de Bruijn, Kerklaan 39 in Laren of bij
Alice Ruizendaal, Laarderweg 29A in Eemnes

U kunt de kaart ook per post versturen als langsbrengen niet gaat. Stuur het dan naar:
Ds. J.G. de Bruijn, Kerklaan 39, 1251 JS Laren

De ingezonden kaarten worden verzameld en eerst tentoongesteld in de kerk. Daar zullen we foto’s van de kaarten maken en deze laten zien op de website, de Facebookpagina van de kerk en de digitale nieuwsbrief. Daarna zullen een aantal vrijwilligers er voor zorgen dat de kaarten worden rondgebracht bij zo veel mogelijk gemeenteleden.

We hopen op vele kaarten. De kaarten willen we graag uiterlijk vrijdag 15 mei ontvangen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Betty, T 06-16352526 / E bvdillen@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,

Jan Dirk van Baaren
Renske van Dorp
Betty van Dillen