Blijf verbonden, stuur nogmaals een kaart!

Helaas zijn de maatregelen rondom Corona weer aangescherpt. Nu mogen er nog maar 30 gasten de kerkdiensten bezoeken. Dat betekent dat we elkaar wederom moeten missen.

In mei hebben we jullie opgeroepen om een kaart te sturen naar een willekeurig ander gemeentelid. Die actie is zeer succesvol geweest, we hebben toen ruim 100 kaarten ontvangen! Vandaar dat we deze actie willen herhalen. Graag willen we jullie daarom weer vragen om deel te nemen aan onze vervolgactie: Blijf verbonden, stuur nogmaals een kaart!

Hoe ging het ook alweer?
Wij vragen jullie om uiterlijk vrijdag 30 oktober een kaart, gekocht of zelfgemaakt, te maken voor iemand uit onze gemeente. U weet dus niet bij wie de kaart terecht komt. U schrijft op de kaart een hartelijke groet of een algemene tekst van verbondenheid en zet uw naam eronder. Eventueel met adres- of telefoongegevens. Op de envelop vermeldt u: kaartenactie.

De kaarten kunt u in de bus stoppen bij:
Job en Anke de Bruijn, Kerklaan 39 in Laren of bij
Paula en Jan van Hamond, Geutoomserf 12 in Eemnes

U kunt de kaart ook per post versturen als langsbrengen niet gaat. Stuur het dan naar:
Ds. J.G. de Bruijn, Kerklaan 39, 1251 JS Laren.
Graag op envelop vermelden dat het om de kaartenactie gaat.

Alle kaarten zullen we eerst in de kerk ophangen. Daar maken we foto’s van en zullen dat laten zien op de website, de Facebookpagina van de kerk en in de digitale nieuwsbrief. Daarna zullen een aantal vrijwilligers er voor zorgen dat de kaarten worden rondgebracht bij zo veel mogelijk gemeenteleden.

We hopen op vele kaarten. De kaarten willen we graag uiterlijk vrijdag 30 oktober ontvangen.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Betty, T 06-16352526
E bvdillen@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,

Paula van Hamond en  Betty van Dillen

LAATSTE VIER BERICHTEN