Cursus theologische vorming

In Amsterdam vindt al sinds 1989 de PKN cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (afgekort: TVG) plaats. Sinds vier jaar gebruiken we de afkorting TVG voor een nieuwe naam: Theologie Voor Geïnteresseerden. 
Afgelopen cursusjaar (2020-2021) hadden we 25 cursisten (vanwege corona minder dan gemiddeld), die enthousiast en vaak verrast waren over wat ze te horen krijgen en konden leren. 
Deelname staat open voor leden van de PKN kerken in de provincie Noord-Holland. Want de TVG cursus in Amsterdam richt zich uitsluitend op de kerken in deze provincie. 

Mocht u een vraag of opmerking hebben over deze informatie, schroom dan niet om mij te bellen of te mailen. 

Dr. Pieter Licht
Secretaris TVG Amsterdam
Telefoon: 839 955 20
E-mail: pieter.licht@gmail.com
Website: www.tvg-amsterdam.nl

LAATSTE VIER BERICHTEN