De lasten samen dragen

Een van de kernthema’s uit de Bijbelse traditie is dat je de lasten van het leven samen draagt. Van Jezus wordt verteld: hij draagt de last van de wereld.
Hij ontloopt en ontwijkt die niet. Hij neemt die op zich.
Kerk zijn in zijn spoor betekent: Hem daarin navolgen.
Je kunt en je hoeft Jezus zelf niet te zijn. Je mag door zijn leven wel herinnerd worden aan wat je taak en je opdracht kan zijn in dit bestaan.
De maatregelen die de regering heeft afgekondigd treffen het hele land.
Theaters, kroegen, fabrieken, bedrijven, winkels, scholen, alles en iedereen heeft te maken met beperkingen.
In de grondwet staat de vrijheid van godsdienst beschreven.
Om die reden kan niet alles aan kerken dwingend worden opgelegd. Ook al zijn de bezoekersaantallen beperkt tot 30, kerken mogen openblijven ook in de komende weken.
Als Protestantse Gemeente Laren-Eemnes willen we geen uitzonderingspositie innemen.
Wij willen de lasten die iedereen moeten dragen niet ontlopen.
We willen die zoveel mogelijk samen dragen.
Daarom kiezen we er voor om in de komende weken alle diensten zonder kerkgangers uit te zenden. Iedereen kan thuis via Kerkomroep, Youtube of Facebook verbinding leggen met de diensten in de Ontmoetingskerk.
Ook in een bijna lege kerk kan het licht van de hoop aangestoken worden voor alle mensen en voor heel de samenleving.

Job de Bruijn