De Werkgroep Communicatie in 2020

Hoe kunnen wij de communicatie met allen met wie de PGLE te maken heeft in stand houden en waar nodig verbeteren?’ Dat uitgangspunt vormt steeds weer de basis voor onze activiteiten en adviezen als Werkgroep Communicatie (WGC).

In het afgelopen jaar kwamen wij zes keer bijeen in de Bovenzaal en werden er goed verzorgd door onze voormalige koster Frans van den Brink en koster Yvette Sollman.

De leden van de WGC zijn: Alice van Kalsbeek, Job de Bruijn, Ruud Ham, Cees van Rijsdam, Klaas Stulp, Frans Hagens, Herman Docter, Henk Aertsen, Douwe de Joode.

Een greep uit de onderwerpen die, steeds weer in een ontspannen sfeer, in het afgelopen jaar werden besproken:

Corona sloeg in maart definitief toe.

In samenwerking met kerkenraad en CvK is de ontvangst via de radio Kerkomroep uitgebreid met het uitzenden van de dienst via camera. Daar is in de loop van het jaar een tweede camera aan toegevoegd. 

Een team voor de regie van geluid, beamer en camera is geïnstalleerd. 

Communicatie over wel of geen kerkbezoek vond plaats samen met het corona-crisisteam. De solidaire houding van de PGLE t.a.v. corona en de kerkgang, werd publiek gemaakt.

Alice van Kalbeek is de nieuwe hoofdredacteur van Onderweg want

Henk Aertsen stopte na jaren het hoofdredacteurschap te hebben verzorgd.

Er vond een discussie plaats over het mogelijk uitbesteden van de opmaak en het laten verzorgen van het drukwerk. Offertes zijn aangevraagd en besloten is bij de huidige drukker, Bout, te blijven.

Het productieproces van Onderweg is opnieuw in beeld gebracht. Besloten is om in 2021 van 11 naar 10 nummers te gaan. Het streven blijft meer kleur toe te passen.

En verder:

 • Prachtige Paas- en Kerstbrieven werden verzorgd
 • Zo ook de 40 dagen kalender
 • De Nieuwsbrieven van Klaas namen door corona in aantal toe, in 2020 waren dat er 50!
 • Collecteren via de smartphone met de Givt app kwam tot stand
 • Een Vakantiefotowedstrijd werd weer georganiseerd
 • Op de website kwam een rubriek met veel gestelde vragen en hun Via een email-adres kan men vragen stellen
 • Voor Johanneskerk500 werd een website opgebouwd
 • Bijna alle informatie die op de website werd gezet kreeg ook een plaatsje op Facebook
 • Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van nieuwsbox@pglaren-eemnes.nl om berichten en foto’s door te geven
 • Regelmatig werd er verslag gedaan over de restauratie en herinrichting van de Johanneskerk
 • Voor het winterprogramma werd de publiciteit d.m.v. persberichten verzorgd
 • Een begroting voor 2021 werd ingediend.
 • Tenslotte: de secretaris produceerde 6 agenda’s en 6 verslagen

 Douwe de Joode