Vanaf zondag 5 juli staat de Ontmoetingskerk weer open voor bezoekers

Na een sluiting van bijna 4 maanden gaat de kerk weer open. Dat is een mooi bericht en tegelijkertijd ook een openstelling met beperkingen.

Puntsgewijs het volgende:

 • Alle landelijke regels zijn ook in en om het kerkgebouw van toepassing.
 • Er is geen taxidienst mogelijk.
 • Alleen de hoofdingang (Kerklaan) is open.
 • Er kunnen maximaal 60 bezoekers een plaats krijgen op basis van volgorde van aankomst.
 • Volg de aanwijzingen van de co√∂rdinator die herkenbaar is aan een hesje.
 • Bij binnenkomst ontsmet u uw handen.
 • Er worden geen documenten aan- of uitgereikt.
 • U wordt naar uw zitplaats begeleid. Hierin heeft u geen eigen keus.
 • Gezinsleden kunnen bij elkaar zitten. Alle andere bezoekers zitten op 1,5 meter van elkaar.
 • U moet zonder hulp van anderen kunnen lopen.
 • Tijdens de dienst is er geen gemeentezang.
 • Er is nog geen protocol voor een kindernevendienst en kinderopvang
 • Er wordt digitaal gecollecteerd en bij de uitgang staan manden.
 • Er is geen mogelijkheid tot koffiedrinken.
 • Toiletgebruik is alleen in bijzondere situaties mogelijk.
 • Bij het verlaten van het kerkgebouw ontsmet u uw handen.

Genoemde punten zijn onder voorbehoud. Het protocol waar deze een onderdeel van zijn, is nog niet definitief vastgesteld. Tevens kunnen omstandigheden wijzigen en nieuwe maatregelen nodig maken.

De kerkenraad heeft om praktische redenen besloten vooralsnog niet met een aanmeldings- of reserveringsysteem te werken. Het kan gebeuren dat er meer bezoekers komen dan het aantal beschikbare zitplaatsen. Aan de bezoekers die geen zitplaats meer kunnen krijgen vragen wij om begrip. Als de omstandigheden dit noodzaken, dan kan er alsnog besloten worden tot een aanmeldingssysteem of uitnodiging per wijk.

De kerkenraad spreekt het vertrouwen uit in een respectvolle omgang met de beperking in het aantal plaatsen. Bezoekers die geen mogelijkheid hebben om de kerkdienst online mee te maken, genieten de voorkeur.

De uitzendingen van de kerkdiensten op kerkomroep.nl en Facebook gaan onverminderd door.

Kerkenraad Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Namens deze,

Martin Noordzij

LAATSTE VIER BERICHTEN