Uit de kerkenraad

 

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus komt de kerkenraad onder normale omstandigheden niet in vergadering bijeen. Vanuit vergaderingen valt er nu niets te melden.

De geluidsinstallaties in beide kerken zijn opgeleverd. Genereuze giften hebben dit mede mogelijk gemaakt en in ieder geval ook flink versneld. Als ouderling van dienst in de Johanneskerk heb ik de nieuwe installatie ervaren als een grote geruststelling.

Op 2 augustus is er door het kerstcomité weer een zeer goed geslaagde zomermiddag voor oudere gemeenteleden georganiseerd. Een high tea in Groot Kievitsdal met een grote opkomst. Als thuisblijver heb ik de kerkenraad mogen vertegenwoordigen en dat is een feest. Goed georganiseerd en enthousiaste deelnemers. Het is zo’n moment waarop je in gesprek raakt met je tafelgenoten, nader kennismaakt en elkaar beter leert kennen. Heel waardevol.

In de septembervergadering zijn de commissies gebouwen en Johanneskerk 500 uitgenodigd. Dan is een deel van de vergadering gewijd aan het installeren van de beide commissies. In deze vergadering gaan wij eveneens in gesprek met de geestelijke verzorgers, de ambtsdragers en vrijwilligers van Theodotion en de Stichtse Hof. Wat gaat goed en wat kan beter staat centraal tijdens dat gesprek. Vanwege het grote belang van dit contact vindt dit overleg altijd met de volledige kerkenraad plaats. Tijdens de komende vergadering zal tevens het dagelijks bestuur weer gekozen worden.

Martin Noordzij

Laatste vijf berichten

Sluit Menu