Gelukkig weer naar de kerk!

Zondag 5 juli zal de eerste kerkdienst weer kunnen worden gehouden! Wel met een zeer beperkt aantal bezoekers. U heeft er allemaal over kunnen lezen in de brief die bij Onderweg was bijgesloten. Lees die brief nog eens op uw gemak door. Voelt u zich niet lekker, blijf thuis!

Als u één van de circa 55 bezoekers bent die graag vanaf 5 juli naar de Ontmoetingskerk wilt, dan gaat u het volgende meemaken:

 1. U komt bij de kerk tussen 09.30 en 09.55 uur. Kom op tijd!
 2. Daar zullen meer kerkgangers staan. U houdt altijd 1,5 meter afstand van anderen! Uzelf met partner of kinderen vormt één groep en houdt als zodanig 1,5 meter afstand van anderen;
 3. Er is een aantal begeleiders. Zij zijn te herkennen aan gele hesjes. Volg stipt hun instructies op;
 4. Bij de entree staat een begeleider die voordat u naar binnen mag, iedereen een paar vragen stelt over zijn of haar gezondheid. Als het antwoord onvoldoende is, dan mag deze vragensteller u de toegang weigeren;
 5. Bij binnenkomst eerst de handen ontsmetten met het daar aanwezige materiaal;
 6. In de kerk is een route uitgezet en wordt u door een begeleider een plaats toegewezen. Daar gaat u zitten;
 7. Partners mogen naast elkaar zitten zo ook ouders met hun kinderen. Maar komt een van hen later, dan mag die niet bij de anderen gaan zitten en krijgt een eigen plaats;
 8. Er is nog geen kinderdienst noch een crèche;
 9. En helaas, helaas: meezingen mag niet;
 10. Aan het einde van de Dienst gaat u na de zegen, weer zitten en krijgt u, om de kerk op de juiste wijze te verlaten, instructie van de ouderling van dienst;
 11. Houd 1,5 meter afstand, ook bij het verlaten van de kerk;
 12. Ontsmet de handen bij het verlaten van de kerk.

Vol is vol. Helaas kan dat het geval zijn. U hoort het dan bij de entree. Graag hiervoor uw begrip.

De uitzendingen via de kerkomroep, facebook en you tube, gaan op 5 juli en daarna, gewoon door!

Na deze eerste kerkdienst zal de gang van zaken worden geëvalueerd en zult u van eventuele aanpassingen op de hoogte worden gebracht.

Wij hopen dat we stap voor stap de coronaproblemen achter ons kunnen laten en weer volop een zingende kerk kunnen zijn!

De kerkenraad

LAATSTE VIER BERICHTEN