Gemeenteberaad

Welkom op het Gemeenteberaad van de PGLE, zondag 2 juli 2023, rond 11.30 uur

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit voor een gemeenteberaad. In deze bijeenkomst willen we u informeren en ook uw mening horen over een drietal zaken.

  • De beroepingscommissie gaat u informeren over de stand van zaken met betrekking tot het beroepingswerk.
  • Het College van Kerkrentmeesters zal in grote lijnen aangeven wat de huidige financiĆ«le situatie is.
  • De Commissie Gebouwen wil u bijpraten over de stappen die zij heeft genomen naar aanleiding van de vervolgopdracht die zij in februari 2022 van de kerkenraad kreeg.

We horen graag uw mening en vragen. We hopen dat u aanwezig bent!