Gemeenteberaad

De kerkenraad nodigt gemeenteleden uit voor een gemeenteberaad op zondag 11 november 2018. 

Aansluitend aan het koffiedrinken na de dienst wordt het beleidsplan 2018-2022 gepresenteerd en besproken. 

Het concept beleidsplan ligt ter inzage in de kerk, kan worden opgevraagd bij de scriba en is hier te downloaden.

Dit gemeenteberaad zal ongeveer een halfuur duren.