Het stokje overdragen

In de septembervergadering van de kerkenraad ben ik afgetreden als ouderling en als voorzitter van de kerkenraad. Ruim 12 jaar heb ik dit ambt en deze functie mogen vervullen en gedurende die tijd heb ik samengewerkt met fantastische diakenen, ouderlingen en veel, heel veel vrijwilligers in allerlei functies. In het bijzonder noem ik de samenwerking met ds Job de Bruijn. Daar ben ik een rijker mens van geworden. Steevast elke dinsdagmorgen om 8 uur een telefonische afspraak. Dat slijpt erin en het zal nog wel even duren voordat ik dat ritme kwijt ben. Ik dank alle gemeenteleden voor het in mij gestelde vertrouwen en reken erop dat wij elkaar vaak blijven ontmoeten.

Martin Noordzij