Hommage aan Huub Oosterhuis

Theoloog en dichter Huub Oosterhuis is op eerste Paasdag op 89-jarige leeftijd overleden. Oosterhuis verwierf bekendheid met teksten en liederen die veel zijn gebruikt in katholieke en protestantse kerken. Hij werd zo bekend als vernieuwer binnen de kerken.

Om hem te eren voor dat vele prachtige werk heeft de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes besloten tot een hommage aan hem door een aantal van zijn liederen en gedichten in een samenkomst te laten klinken. De RK parochie van Laren en die van Eemnes besloten van harte mee te werken aan deze samenkomst, die plaats vindt op zondagmiddag 30 april van 16.30 tot 17.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Kerklaan 41 in Laren.

Het zingen wordt ondersteund door het koor van de PGLE, onder leiding van Job de Bruijn. Verschillende mensen uit Laren en Eemnes zullen gedichten van Huub Oosterhuis voordragen.

Alle liedteksten worden geprojecteerd, zodat ieder die wil mee kan zingen.

U bent van harte welkom!

Ytta Stulp, namens de Werkgroep Winterprogramma