Informatiebijeenkomst over beide kerkgebouwen en de Johanneskerk  500 viering

Zondagmorgen 29 maart zal in aansluiting op de dienst, een bijeenkomst worden gehouden waarin door de kerkenraad, bij monde van Martin Noordzij, een toelichting wordt gegeven op de inhoud van het rapport over de toekomst van beide kerkgebouwen. Alle gemeenteleden kunnen het rapport, zoals in de laatste Onderweg vermeld, aanvragen bij scriba Wil van Maarschalkerweerd. Als het gelezen is, vergemakkelijkt het de dialoog.

Daarop aansluitend zullen de activiteiten rondom de viering van het 500 jarig bestaan van de Johanneskerk in 2021, worden verteld. Karel Hagen zal een toelichting geven op de renovatie en restauratie van exterieur en interieur en de daarvoor benodigde kosten. Heleen van Beelen en Douwe de Joode doen  daarna verslag over de activiteiten van de Vriendenstichting Johanneskerk 500, die is opgericht om fondsen te werven voor deze noodzakelijke restauratie. Zij beiden zijn namens de PGLE lid van het bestuur. De voorzitter van de Stichting is de burgemeester van Laren, Nanning Mol.

U bent bij dezen van harte uitgenodigd!

De Kerkenraad

LAATSTE VIER BERICHTEN