Johanneskerk in de steigers voor grondige renovatie

Maandag 30 maart worden de steigers rondom de  Johanneskerk aan de Naarderstraat geplaatst om met de renovatie van dit  cultureel erfgoed, het oudste monument van Laren dat volgend jaar 500 jaar bestaat, van start te gaan.

Er was twijfel of de bouw in deze tijd van onzekerheden rondom het coronavirus, wel kon beginnen, maar indien de bouwers van aannemer De Heeren Bouwmeester uit Woerden zich aan de voorwaarden van de overheid houden, is er geen bezwaar.  

Op vrijdag 3 april zal het bouwbord worden geplaatst. Een officiële onthulling van het bord, zoals bij bouw gebruikelijk is, kan op dit moment niet plaatsvinden. Overwogen wordt om er later feestelijk aandacht aan te besteden.

De opdrachtgevers van de renovatie zijn de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) en de Gemeente Laren. De PGLE is eigenaar van het schip van de kerk en de Gemeente Laren eigenaar van de toren. Het werk dat als eerste wordt aangepakt is het exterieur. Daarvoor is € 300.000,– reeds beschikbaar gesteld door bijdragen van de PGLE, de gemeente Laren en de inmiddels toegezegde subsidies van de Provincie Noord-Holland en De Rijksdienst van Cultureel Erfgoed.

Eind 2019 is de ‘Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500’, opgericht. Burgemeester Nanning Mol van Laren is voorzitter. De stichting heeft een ANBI-status waardoor het schenken met steun vanuit de Belastingen, gemakkelijker is.

Door de inbreuk van het coronavirus op de maatschappij, wordt het werven van fondsen momenteel afgeremd. Toch hoopt de Vriendenstichting de nodige fondsen bijeen te brengen zodat nog dit jaar ook het interieur van de kerk kan worden aangepakt waardoor het kan voldoen aan de eisen die anno de 21e eeuw aan dit prachtige monument worden gesteld. Want naast kerkdiensten, bruiloften en begrafenissen, zal het ook voor derden een prima ruimte moeten zijn voor allerlei soort bijeenkomsten. Of in december 2020 de werkzaamheden volgens de planning kunnen worden afgerond, is nu nog onduidelijk. Een ding is zeker; in 2021 bestaat de Johanneskerk 500 jaar!

LAATSTE VIER BERICHTEN