Klokken luiden voor de vrede

Op 11 november was het 100 jaar geleden dat de wapenstilstand werd getekend en er een eind kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Om deze verwoestende oorlog te herdenken werd, op initiatief van het Verenigd Koninkrijk, in tal van landen op 11 november herdenkingsceremonies georganiseerd.  

Naast het Verenigd Koninkrijk gebeurde dat onder meer in Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland, Bermuda, Frankrijk, België, Canada, de Verenigde Staten en Duitsland en ook Nederland. Er werd stil gestaan bij de miljoenen mannen en vrouwen, militairen en burgers, die zijn gestorven of gewond zijn geraakt in de jaren tussen 1914 en 1918.

Voor de viering van de vrede zijn klokkenluiders in de deelnemende landen gevraagd om zoveel mogelijk (om vijf over zeven ’s avonds) de kerkklokken te laten luiden. Ook onze kerken namen hieraan deel. Met 11 personen (5 jongeren en 6 volwassenen) werd lied 1003 gezongen, een kaars aangestoken en de klok geluid. Als afsluiting is er nog wat gegeten en gedronken. Het was klein van opzet maar heel mooi en intens.