Koor zingen voor je leven

Op vrijdag 13 juli heeft het koor ‘Zingen voor je leven Amsterdam’ een openbare repetitie gehouden in de Ontmoetingskerk in Laren. Naast de koorleden waren er diverse belangstellenden aanwezig. Sommigen zongen mee en anderen kwamen om te luisteren. Onder bezielende leiding van Annemarie Blink werd begonnen met wat stemoefeningen. Ook de ruimte van de kerkzaal werd goed benut. Annemarie vroeg de zangers om tijdens het zingen door de kerk te lopen. Af en toe moest er contact gemaakt worden met een andere zanger om in tweetallen met elkaar de stemoefening te doen.

Na de oefeningen was het tijd om wat liederen te repeteren, zoals onder andere Bless the Lord. Na de pauze met koffie en thee werd er een Joods lied gezongen en ingestudeerd, voor degenen die het niet kenden. De openbare repetitie werd afgesloten met het bekende La Paz del Senor, maar dan op de manier zoals het koor Zingen voor je leven doet. Alles bij elkaar een heel bijzondere ervaring.

Betty van Dillen

Laatste vijf berichten

Sluit Menu