Leerplek/Even voorstellen

Leerplek

In het komend jaar zal Wouter Bos, student aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam, stage lopen in onze gemeente. Zoiets wordt tegenwoordig een leerplek  genoemd. Verspreid over het jaar moet Wouter een aantal opdrachten uitvoeren: Tien pastorale gesprekken voeren, voorgaan in twee kerkdiensten en aan het einde van dit seizoen een avond leiden.
De stage begint op 9 november en loopt tot de zomer van volgend jaar.
De kerkenraad heeft toen het verzoek van de Universiteit en van Wouter binnenkwam unaniem positief gereageerd. We ontvangen Wouter van harte.

We wensen hem alle goeds toe!

J.G. de Bruijn

Even voorstellen

Ik ben Wouter Bos, 24 jaar oud, en ik kom uit Bunschoten-Spakenburg. Ik woon nog thuis, samen met mijn ouders en mijn jongere zusje van zestien. Daarnaast heb ik nog een oudere broer en zus. Sinds 2017 heb ik een relatie met Marri√ęt. In mijn vrije tijd kijk ik graag naar voetbal en ik vind het leuk gezelschapsspellen te spelen.
Ik volg de Universitaire Master tot Gemeentepredikant in Amsterdam en tot aan de zomer zal ik stage lopen in de Protestante Gemeente Laren-Eemnes. Naast mijn studie werk ik als kerkelijk medewerker in de Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg, waar ik mij bezighoud met het jeugdwerk. Dit is tevens de gemeente waar ik al mijn hele leven lid ben. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten. Hopelijk kan dit snel in de kerk en anders wellicht bij een pastoraal gesprek of op een ander moment.

Groeten,
Wouter Bos

LAATSTE VIER BERICHTEN