Nieuwe maatregelen corona en kerkgang

Onze gemeente zal zich, evenals afgelopen maanden, strikt aan de adviezen van de overheid houden. Dat betekent dat er helaas maar 30 kerkgangers op de zondagochtend worden toegelaten.

De kerkdienst blijft uitgezonden worden via Kerkomroep, facebook en YouTube.

Om niet voor een dichte deur te komen, heeft de PGLE een reserverings-systeem:
Zij die om 10.00 uur de dienst in de Ontmoetingskerk aan de Kerklaan in Laren willen bijwonen, moeten dat voor vrijdag 24.00 uur aangeven via e-mail:
reserveren@pglaren-eemnes.nl.
Met de inzenders zal contact worden onderhouden of er wel of geen stoel(en) beschikbaar is (zijn).
Voorlopig zal er geen crèche of kinderdienst worden georganiseerd.

Behoort u tot de 30 kerkgangers, dan wordt u tevens dringend verzocht om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Zodra men zit mag het kapje af. Ook moeten de handen bij binnenkomst worden ontsmet. Alleen de predikant en de circa zes koorleden mogen tijdens de dienst zingen.

Ook voor de diensten op kerstavond en kerstochtend dient gereserveerd te worden. U kunt kiezen voor de avond of de ochtend dienst. Reserveren voor beide diensten kan niet! U kunt slechts voor twee volwassenen reserveren en pas vanaf maandag 21 december.