Johanneskerk na renovatie weer in gebruik genomen

Foto: Jaap Huttinga

Op zondag 23 mei is de Johanneskerk, na een renovatie van circa anderhalf jaar, opnieuw in gebruik genomen. Het gebeurde tijdens de Pinksterdienst, die door ds Job de Bruijn werd geleid. Vanwege corona waren er maar 30 zitplaatsen beschikbaar.
De  bijeenkomst had een oecumenisch karakter daar vertegenwoordigers vanuit verschillende maatschappelijke disciplines, aanwezig waren.
Natuurlijk veel aandacht voor het ‘nieuwe’ orgel, bespeeld door organist Tjalling Roosjen. De bewerkingen van ‘Komm heiliger Geist, Herre Gott’, door J.S. Bach, Telemann, Pachelbel en Zachow, aan het begin van de dienst, vulden magistraal het gebouw.
Na klokgelui en solozang staken enkele aanwezigen een kaars aan en spraken woorden van hoop.

Ds. De Bruijn opende zijn preek met het lied van Jeangu Macrooy op het Songfestival. Hij noemde het een Pinksterlied waaruit geestkracht en veerkracht sprak van mensen die jarenlang en nog steeds, weggezet zijn; op wie neergekeken wordt maar die niet zijn te breken ‘Yu no man broko mi’. Geen betere tijd voor het Songfestival dan nu tijdens Pinksteren; want veelkleurigheid en diversiteit, het spreken in verschillende talen, dat is Pinksteren, aldus Job de Bruijn.

Ook de test van het geluid, de microfoons, de drie camera’s en de projectie op de monitoren, bleek tijdens de ingebruikneming van dit cultureel erfgoed, de 500 jarige Johanneskerk, geslaagd te zijn. Op 17 september zal het jubileum officieel worden gevierd.

Aan het einde van de dienst speelde Tjalling Roosjen ‘Nun danket alle Gott’ van G.P. Telemann en de 48 klokken bewerkt door beiaardier Klaas de Haan, klonken opgewekt bij het verlaten van de kerk.