Presentatie Jubileumboek  op Open Monumentendag

Op zaterdag 10 september, Open Monumentendag, wordt het historische werk ‘De Johanneskerk te Laren, 1521-2021’  in de Johanneskerk aan de Naarderstraat in Laren gepresenteerd. Het is onder redactie van prof. dr. Jan de Bruijn en dr. Henk Michielse de afgelopen twee jaar tot stand gebracht. Vanwege corona bleven vele archieven, die geraadpleegd moesten worden, lange tijd gesloten. Toch is het beide historici gelukt om het boek, samen met zeven andere deskundige auteurs op de deelterreinen, een jaar na de officiële jubileumdatum tot stand te brengen en te presenteren.

Toelichting op de inhoud
Het boek De Johanneskerk te Laren, 1521-2021 geeft niet een volledig overzicht van de geschiedenis van de kerk, maar behandelt vooral onderwerpen waarover op grond van historisch onderzoek iets nieuws te vertellen valt. Het boek valt in twee delen uiteen. In het eerste, chronologisch opgebouwde deel wordt ingegaan op de historische context waarin de kerk functioneerde, met name op de verhouding tussen de katholieken en protestanten in Laren. In het tweede deel staan specifieke thema’s centraal, die verband houden met de geschiedenis van het kerkgebouw zelf. Een belangrijke primeur is de vondst van de oudste afbeelding van de kerk (van Jacob van Ruisdael, 1628-1682), die al in september 2021 bij de jubileumviering kon worden getoond. Verder komen onder meer aan de orde de raadselachtige verdwijning van het (priester) koor, de recente verwerving van het achttiende-eeuwse Titz-orgel, het eigenzinnige optreden van de Larense hoteleigenaar Jan Hamdorff als kerkvoogd en de geheimen van het ‘Johannes-beeld’. In dit laatste artikel staat Johannes de Evangelist centraal, sinds 2003 de naamgever van de kerk. Maar niet vergeten mag worden dat de kerk in de eerste zestig jaar van haar bestaan St. Janskapel heette, naar Johannes de Doper, die in de traditie van Laren een bijzondere plaats inneemt. Dit boek over de geschiedenis van de Johanneskerk wordt daarom besloten met een bijdrage, waarin het lied over deze ‘beschermheilige van Laren’ in een cultuur-historische context wordt geplaatst.
De uitgever is Verloren te Hilversum.

De presentatie en overhandiging van het boek is georganiseerd door de Jubileumcommissie Johanneskerk500 en door de Werkgroep Winterprogramma van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE). Het jubileumboek is verkrijgbaar bij de Larense Boekhandel naast de Johanneskerk aan de Naarderstraat.