Profielschets gemeente en predikant

Voor het beroepingswerk dat binnenkort van start gaat is er een profielschets gemaakt van onze gemeente en de nieuw aan te stellen predikant.
Dit profiel is in de kerkenraad van 25 januari besproken en is voor gemeenteleden vanaf nu opvraagbaar bij de scriba.
Gemeenteleden kunnen aanvullingen en/ of wijzigingsvoorstellen doorgeven aan de scriba. Dat kan tot en met 18 februari a.s. Daarna zal de profielschets in de kerkenraadsvergadering van 22 februari vastgesteld worden.
Betty van Dillen, scriba, is bereikbaar via E scriba@pglaren-eemnes.nl 
of M 06-16352526