Tegen Nashville

Met kracht en met klem keren we ons als Protestantse Gemeente Laren-Eemnes tegen de Nashvilleverklaring. Wij vinden deze verklaring niet alleen onpastoraal, deze staat ons inziens ook haaks op wat de boodschap van het evangelie is.

De geaardheid van een mens is deel van de schepping: een van God gegeven mogelijkheid om tot bestemming en vrede te komen. Elk mens is geroepen om met eigen geaardheid en naar eer en geweten het goede te zoeken, te leven en samen te leven.

     Martin Noordzij,
     namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE)  en

     Job de Bruijn,
     predikant van deze Gemeente

Klik hier voor een nadere beschouwing van ds. de Bruijn.