Samenstellen beroepingscommissie

In mei 2022 gaat Ds. De Bruijn met emeritaat. We willen gaan starten met het zoeken naar een opvolger voor hem. Daarvoor moeten verschillende stappen gezet worden. Een van de stappen is om een beroepingscommissie in te stellen. We vragen of u namen wil aandragen van personen die zitting willen nemen in de beroepingscommissie. U kunt aangeven dat u er zelf interesse in heeft, maar u kunt ook namen voordragen van mensen die u aanbeveelt om dat te doen. De kerkenraad zal dan zo snel mogelijk een beroepingscommissie instellen. U kunt uw voordracht mailen naar de scriba: scriba@pglaren-eemnes.nl of doorgeven aan een van de leden van de kerkenraad. Uw voordracht wordt vertrouwelijk behandeld. Graag ontvangen wij reacties voor 24 december a.s.

Met dank en vriendelijke groet,
Mart Sakkers, voorzitter en Betty van Dillen, scriba