Startzondag

Op 15 september j.l. vond de jaarlijkse startzondag plaats. De stoelen die in twee halve cirkels waren geplaatst waren tot de laatste plek bezet. Na een korte dienst was er tijd voor ontmoeting en het spelen van allerlei spelletjes voor jong en oud. Door het mooie weer kon ook de ruimte voor de kerk worden benut. Hulde aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze geslaagde dag.
Rineke Ooijkaas legde de dag vast op de digitale plaat.