Toekomst van de kerkgebouwen

Op 10 december 2019 heeft de Commissie Gebouwen haar eindrapport plus advies, aangeboden aan de Kerkenraad onder de titel ‘Zomaar een dak boven wat hoofden?’

De opdracht was om te onderzoeken of de twee kerkgebouwen in de toekomst binnen de financiën van de PGLE behouden kunnen worden of dat van één afscheid moet worden genomen.

Tevens is de Commissie gevraagd een advies uit te brengen over welke kerk behouden moet worden, indien het afstoten van een van de twee gebouwen  noodzakelijk is.

Het advies van de commissie bestaat uit twee delen, te weten:

  • Kies voor één kerkgebouw.
  • Kies voor een toekomst voor onze PGLE in de Johanneskerk.

De adviezen van de commissie zijn richtinggevend. Met (externe) deskundigen moet een programma van eisen worden uitgewerkt. De financiële haalbaarheid hiervan kon niet worden ingevuld omdat daarvoor geen budget beschikbaar was.

In aansluiting op de aanbieding door de Commissie in december, heeft de kerkenraad op dinsdag 28 januari het rapport inhoudelijk besproken. De kerkenraad staat achter de keus voor één kerkgebouw. De kerkenraad is nog niet in staat om een voorkeur uit te spreken voor een kerkgebouw. Daarom heeft de kerkenraad besloten om een budget beschikbaar te stellen om te onderzoeken in hoeverre noodzakelijke aanpassingen van de Johanneskerk mogelijk zijn.

De kerkenraad vindt het belangrijk dat u geïnformeerd bent. Het rapport van de commissie is voor geïnteresseerden op te vragen bij de scriba: scriba@pglaren-eemnes.nl Bent u niet in het bezit van e-mail, neemt u dan contact op met scriba Wil van Maarschalkerweerd. U kunt haar gegevens in het kerkblad vinden.

Martin Noordzij

LAATSTE VIER BERICHTEN