Uit de diaconie

Begin maart zijn de leden van de diaconie weer (digitaal) bij elkaar gekomen voor de tweede vergadering van dit jaar. Gezien de corona maatregelen hebben wij besloten om, net als in januari, wederom via Zoom te vergaderen.
Kon ik de vorige keer melden dat de collecteopbrengsten in 2020 een stijgende lijn te zien gaven, moeten we nu constateren dat in de eerste twee maanden de collecteopbrengsten tegenvallen. Helaas een trend waar alle goede doelen mee te maken hebben.
Er is een klein werkgroepje geformeerd dat samen met leden van Lekkerkerk de maaltijd op zaterdag 4 september i.v.m. Johanneskerk 500 gaat voorbereiden.
We zijn nog steeds, en ondertussen dringend, op zoek naar een bestuurslid voor de Stichting Voor Elkaar Eemnes / Schuldhulpmaatje. Het gaat om iemand die de rol van secretaris op zich wil nemen. Heeft u belangstelling? Neem contact op met ondergetekende.
In het najaar zullen volgens de kerkorde drie diakenen af moeten treden. Aangezien het moeilijk is om vervangers te vinden hebben ze alle drie aangegeven zitting te blijven houden in de diaconie als diaconaal medewerker.  
Het woning project blijft Bert Harenberg en Jan van Hamond bezig houden. Het is nog steeds niet duidelijk of het project van zes woningen op de voorziene plek gerealiseerd kan worden. Wel zijn we benieuwd wie er eventueel interesse heeft om er te gaan wonen als het project doorgaat. De doelgroep zijn oudere inwoners van Laren of Eemnes die graag kleiner willen gaan wonen in het centrum van Laren. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Harenberg tel. 035 538 96 08.

Ruud Ham