Uit de diaconie

De vergadering van de diaconie in juni heeft net als de vorige keer plaatsgevonden via de digitale snelweg. Het is even wennen, maar werkt prima.

Van een van onze gemeenteleden hebben we een uitstekend werkende desktop pc gekregen. In overleg is besloten de computer aan een gezin met jonge kinderen te schenken, dat geen pc heeft. De overdracht en installatie heeft ondertussen plaats gevonden. Voor een van onze gemeenteleden zijn we nog steeds op zoek naar een goedwerkende laptop met Windows 10. Heeft u er nog een liggen die niet meer gebruikt wordt? We horen het graag!

Vanaf 5 juli zullen er weer kerkdiensten plaatsvinden in de Ontmoetingskerk. Er is een protocol opgesteld waaraan een ieder zich dient te houden. We gaan als diaconie de mogelijkheid bekijken om de kerk ergens in de week op een vast tijdstip voor een uur of twee open te stellen voor belangstellenden. Wellicht zal er wat muziek klinken en zijn er mensen om even mee te praten. Uiteraard zal ook hiervoor het protocol voor de Ontmoetingskerk gelden. We houden u op de hoogte.

De penningmeester heeft veel werk aan het verwerken van giften die binnenkomen via verschillende kanalen zoals via de bank en via de Givt app. Voor zover de bijdragen niet duidelijk geoormerkt zijn zullen zij naar eer en geweten over de verschillende doelen verdeeld worden. In de diensten die vanaf 5 juli weer plaatsvinden zal na afloop gelegenheid zijn om uw bijdrage zowel fysiek als digitaal te doen. Ook kunt u uiteraard uw bijdrage overmaken naar de bekende rekeningnummers van de diaconie en de CvK. Zie onze website: pglaren-eemnes.nl

De mogelijkheid om het diaconaal woonproject in Eemnes vorm te geven is na een gesprek met de verantwoordelijke wethouder tot ongeveer nul gedaald. Gesprekken over een geschikte locatie in Laren zijn nog steeds gaande. Op onze website kunt u de ‘veelgestelde’ vragen zien. Daarin worden ook een aantal vragen beantwoord rond het diaconaal woonproject.

Ruud Ham