Uit de diaconie

In januari zijn de leden van de diaconie weer (digitaal) bij elkaar gekomen voor de eerste vergadering van dit jaar. Gezien de verscherpte corona maatregelen hebben wij besloten om, net als vorig jaar in het voorjaar, voorlopig via Zoom te vergaderen.

Het is verheugend om te melden dat ondanks de bijzondere omstandigheden van het afgelopen jaar de diaconie collectes een stijgende opbrengst ten opzichte van 2019 laten zien! En dat in een jaar waarin er 22 keer niet in de kerk is gecollecteerd. Totaal ontvangen: 19.074 euro, in 2019 was dat 17.101 euro, dat is bijna 2.000 euro meer!

Ook de gemiddelde collecteontvangsten zijn hoger: in 2020 gemiddeld 340 euro tegen 322 euro in 2019. Ook de collectes die specifiek voor de diaconie bestemd waren vielen hoger uit: in 2020 gemiddeld 427 euro, tegen 400 euro in 2019.

Alhoewel de activiteiten rondom het 500-jarig bestaan van de Johanneskerk op dit moment stil liggen zijn we wel met de voorbereidingen bezig. Er zijn een tweetal bankjes gekocht. Wij hopen deze in het voorjaar en zomer te kunnen plaatsen bij de Johanneskerk en daar mensen te kunnen ontvangen. Een maaltijd met een groot gezelschap staat gepland voor zaterdag 4 september. De tijd zal leren hoe en of e.a. ingevuld kan worden.

Een tweetal leden van de diaconie zullen dit jaar kerkordelijk gezien af moeten treden. In het moderamen zal hier binnenkort over worden gesproken.

Begin februari is weer een overleg gepland met alle betrekken partijen m.b.t. ons woonproject. Het is nog niet bekend wat dit voor de doorgang en voortgang van het project zal betekenen.

Door het aftreden van onze vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Voor Elkaar Eemnes / Schuldhulpmaatje zijn we op zoek naar een vertegenwoordiger uit onze gemeente. Zie onze website voor nadere informatie.

Ruud Ham

LAATSTE VIER BERICHTEN