Uit de kerkenraad

In augustus heeft de kerkenraad de ontwerp-statuten van de Stichting Vrienden Johanneskerk 500 goedgekeurd. In de novembervergadering is de voordracht van de leden die namens de PGLE in het bestuur van deze stichting gaan plaatsnemen behandeld. Dit zijn: de heer Nanning Mol, burgemeester van Laren, mevrouw Heleen van Beelen en de heer Douwe de Joode. Unaniem en enthousiast heeft de kerkenraad ingestemd met hun voordracht.

De begroting van het jaar 2020 en de meerjarenbegroting is behandeld. De afgelopen jaren werden de inkomsten van onze gemeente positief beïnvloed door flinke onverwachte inkomsten. Bij de begroting spelen dat soort onverwachte inkomsten natuurlijk geen rol. En dan merk je dat de exploitatie van twee kerkgebouwen een stevige hap neemt uit onze middelen. De begroting is zorgvuldig behandeld en door de kerkenraad goedgekeurd.

Inmiddels heeft de commissie gebouwen haar opdracht voltooid en op 10 december in een eindrapportage aan de kerkenraad aangeboden. Tijdens het schrijven van dit artikel is het te vroeg om hier meer over te kunnen melden.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er in oktober 831 brieven verstuurd naar alle leden van onze gemeente van 15 jaar en ouder. Op deze website vindt u bij het onderdeel Gemeente/AVG alle informatie. Vooral als u doorklikt op het Model Privacyverklaring neemt u kennis van 16 pagina’s met aspecten die onze privacy raken.

Martin Noordzij

LAATSTE VIER BERICHTEN