Uit de kerkenraad

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 10 december heeft de Commissie Gebouwen haar eindverslag en advies aangeboden en toegelicht. Met als titel Zomaar een dak boven wat hoofden, naar Lied 276 van Huub Oosterhuis, heeft de commissie een helder verslag gemaakt van al haar werkzaamheden en de onderbouwing van haar advies. Tijdens deze vergadering is er uitsluitend aandacht besteed aan verdiepingsvragen. De kerkenraad vergadert op 28 januari inhoudelijk over het uitgebracht advies. De kerkenraad wil zo snel mogelijk met de gemeente in beraad om het rapport, advies en voorgenomen besluit van de kerkenraad toe te lichten tijdens een gemeenteberaad. Het uitgebrachte advies van de commissie moet in samenhang met het gehele rapport worden bezien. Vandaar dat dit niet op deze plek wordt geciteerd en een oproep voor een gemeenteberaad kan niet eerder dan na een afgeronde inhoudelijke behandeling van dit rapport in de kerkenraad.

De commissieleden, Ineke de Joode (vz), Jaap van Duijn, Karel Hagen, Kees de Heus en Berend Wapstra hebben een enorme klus geklaard in net iets meer dan een jaar. De kerkenraad spreekt haar grote dankbaarheid uit aan alle leden van de commissie.

Oprichting stichting; op maandagavond 16 december was het zover. Aan de keukentafel thuis bij de wethouder is de Vriendenstichting Johanneskerk 500 opgericht. Notaris Francine Bogaard, wethouder Ton Stam, Job de Bruijn en ondergetekende waren bijeengekomen om na voorlezing van de oprichtingsakte de noodzakelijke handtekeningen te zetten. Een ceremonie die kort duurde en dat is typerend bij een zorgvuldige voorbereiding.

Precies een week later is het bestuur van de Vriendenstichting geïnstalleerd. In een sfeervolle Johanneskerk kwam het bestuur bijeen voor de eerste vergadering. Daaraan voorafgaand was er een feestelijk samenzijn met bij de oprichting betrokken leden van onze en van de burgerlijke gemeente.

 

Martin Noordzij

LAATSTE VIER BERICHTEN