Van de kerkenraad

Op 26 mei vergadert de kerkenraad weer na drie maanden. Wij hebben elkaar uiteraard wel met e-mail op de hoogte gehouden en langs dezelfde weg besluiten genomen. De aanstaande vergadering wordt een hybride uitvoering. Er zijn kerkenraadsleden die niet kunnen deelnemen aan de vergadering. En aangezien de periode waarin wij afstand moeten houden en kwetsbare momenten uit de weg gaan nog lang kan gaan duren, is de vergadering zowel fysiek als online via het internet voor kerkenraadsleden toegankelijk. Wij blijken allemaal snel nieuwe technieken te kunnen leren onder de huidige bijzondere omstandigheden.

Puntsgewijs een aantal andere zaken;

  • David van Eeghen wordt op 31 mei bevestigd als ouderling en het is geweldig om hem binnen de kerkenraad te verwelkomen. En in zijn werk mag hij zich gedragen weten door de gemeente.
  • Het protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten is ons sjabloon om te komen tot een gebruiksplan van ons kerkgebouw. Zodra het gebruiksplan klaar is wordt u geïnformeerd.
  • Er worden door gemeenteleden veel vragen gesteld aan de kerkenraad. En evenzovele antwoorden gegeven. Het is goed om die vragen en antwoorden met elkaar te delen. Vandaar dat er een aparte sectie op de website wordt gemaakt waar deze vragen en antwoorden zijn te vinden. Wel zo efficiënt.
  • De kerkenraad is dringend op zoek naar een assessor en een scriba. Het streven is om zo min mogelijk te vergaderen om zoveel mogelijk te kunnen doen. Kun je een steentje bijdragen en wat tijd vrij maken, dan ben je van harte uitgenodigd.

Martin Noordzij

LAATSTE VIER BERICHTEN