Van de kerkenraad

In de zomermaanden is de kerkenraad niet in vergadering bijeen geweest. Zo’n kerkenraadsvergadering vraagt onder de huidige omstandigheden een andere omgeving dan voor de coronacrisis. Wij zitten dan met ca 18 kerkenraadsleden in de kerkzaal met een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter. Dat is te doen, maar tussendoor een koffiepauze is een lastige uitdaging. Ook zit je op een groter afstand van elkaar en wij spreken nu nog zonder microfoons. Dat houdt de deelnemers scherp en wie iets wil zeggen moet gaan staan. Het lijkt een positief effect op de aandacht te hebben. Je kunt goed geconcentreerd blijven en even tussendoor iets met je buurman/vrouw bespreken is er niet bij. Dat staat de afstand niet toe.

Inmiddels is de taxidienst gestart, de kinderdiensten zijn weer begonnen en regelmatig zitten wij tegen het maximaal aantal bezoekers aan in de kerkdiensten. De kerkenraad gaat zich buigen over de (on)mogelijkheden van aanmelden. Tot nu toe is er nog geen moment geweest waarop bezoekers niet meer konden worden toegelaten. Dat moment zit er wel aan te komen. En daar willen wij goed op voorbereid zijn. Organisatorisch is het een uitdaging.

De afgelopen weken is gebleken dat iedereen weet wat de procedure van de kerk binnen komen en verlaten is. Dat verloopt heel gedisciplineerd. Ook is gebleken dat het aantal bezoekers maximaal 50 is.

Tijdens de septembervergadering van de kerkenraad wordt er een nieuw dagelijks bestuur gekozen. De voorzitter is herkiesbaar en voor een assessor is er al geruime tijd een vacature. De scriba, Wil van Maarschalkerweerd is niet herkiesbaar. Wil gaat dus opgevolgd worden. Vanaf deze plek bedank ik Wil voor haar vele jaren met enthousiasme vervullen van de taak van scriba. Bij Wil kon ik wel eens wat zaken over de schutting gooien en nooit klonk er een onvertogen woord.

Martin Noordzij

LAATSTE VIER BERICHTEN