Van de kerkenraad

In de oktobervergadering is uitgebreid aandacht geschonken aan het reserveringssysteem waar wij plotseling op moesten overschakelen. Van ca 50 bezoekers per dienst werd het maximaal 30 bezoekers per dienst. Hoe kom je tot een zorgvuldige en evenwichtige verdeling van de beperkte capaciteit ten opzichte van de reserveringsverzoeken. Betty van Dillen regelt de reserveringsverzoeken samen met Thea Overeem. Heel fijn dat zij dit spontaan op zich hebben genomen en snel een goed georganiseerd systeem in de praktijk hebben gebracht.

Vanaf maart van dit jaar is ons gemeentezijn sterk anders geworden. De kerkenraad probeert voortdurend alert te zijn op slimme verbeteringen. Altijd met een houding van wat gaat goed en wat kan beter. Vanaf deze plaats een oproep aan alle gemeenteleden: laat van u horen als u denkt of vindt dat er verbeteringen mogelijk zijn. Laat het ons weten.

Er is besloten om vanuit de kerkenraad een brief aan alle gemeenteleden te sturen om vrienden te werven voor de Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500. De fondswerving gaat goed maar het aantal vrienden kan nog wel een stevige duw krijgen. Wij rekenen op uw brede steun.

In deze Onderweg leest u ook over de aanstaande verhuizing van Anke en Job de Bruijn naar Eemnes. Heel mooi dat zij deze beslissing hebben genomen en dat er een geschikte woning is gevonden. De pastorie aan de Kerklaan krijgt dus weer ruimte om te vullen met nieuwe goede zaken. De kerkenraad zich de komende tijd buigen over dit onderwerp.

Het verzoek om een stageplek voor een masterstudent van de PthU Amsterdam beschikbaar te stellen is door de kerkenraad, na afstemming met Job de Bruijn, positief beoordeeld. Het beschikbaar stellen van stageplekken is essentieel voor aanwas van nieuw jong talent.

Martin Noordzij

LAATSTE VIER BERICHTEN