Uit de kerkenraad

Dinsdagavond 15 februari 2022 werden in de persconferentie van de overheid de verlossende woorden gesproken: ‘Het land gaat weer open!’ Als ik dit schrijf is het woensdag 16 februari en ben ik heel blij dat we de coronamaatregelen van de afgelopen 2 jaar los kunnen laten. Hopelijk heb ik, als u dit leest, al velen weer welkom mogen heten in de zondagsdienst.
Vanaf zondag 13 maart gaan we ook weer koffiedrinken na afloop van de kerkdienst en kunnen we de Ontmoetingskerk weer gebruiken waar de kerk zijn naam aan te danken heeft, nl. ontmoeting.
Toch vraag ik u ook voorzichtig te zijn en oog te hebben voor uw medemens. Als u klachten heeft bekijkt u de dienst online en het handen schudden laten we nog even achterwege.
Verder kan ik u melden dat we een beroepingscommissie hebben geïnstalleerd. De volgende personen hebben toegezegd het belangrijke werk voor het zoeken naar een opvolger voor Job op zich te willen nemen: Ytta Stulp (voorzitter), Charlotte de Bruijn (secretaris), Paula Cnossen, Renske van Dorp, David van Eeghen, Liesbeth Ham, Mary Mulder en Jan de Waard. Verderop in deze Onderweg zal Ytta Stulp nog wat melden over de beroepingscommissie.
Op 23 maart plannen we een gemeenteberaad, ook dat mag weer. We gaan verder met elkaar in gesprek over de toekomst van onze gemeente. Ons huidige beleidsplan loopt tot 2022 en zal vernieuwd moeten worden. Graag horen we van gemeenteleden wat belangrijke speerpunten zijn voor de komende 4 jaar.

We gaan hoopvol op weg naar de tijd die komen gaat.

Met  vriendelijke groet,

Betty van Dillen, scriba