Uit de kerkenraad

Op 23 april heeft de commissie gebouwen aan de kerkenraad een tussentijds verslag uitgebracht over de uitkomsten van de werkzaamheden. Ook onderdelen van de financiële contouren zijn in beeld gebracht. De uitkomst is dat er volgens de oorspronkelijke opdrachtformulering verder gewerkt kan worden. En er is nog veel werk te verzetten.

De kerkenraad is vol lof over de uitgevoerde werkzaamheden van de commissie

In deze uitgave van ons kerkblad staat een artikel over 100 jaar Gereformeerde Kerk in Laren. Initiatiefnemer en bron van historische gegevens is Herman Strating. Redactie en eindredactie van dit artikel zijn geheel verzorgd door Liesbeth Lemckert en Jim Lemckert. Veel dank gaat uit naar deze drie gemeenteleden!

Er komt weer een vlaggenmast aan de voorkant van de Ontmoetingskerk te staan. Foto’s uit vervlogen tijden laten zien dat deze vlaggenmast er ooit gestaan heeft.

Martin Noordzij