Uit de kerkenraad

De kerkenraad is op 23 juni bijeen geweest om te vergaderen over de aanpassingen aan het interieur van de Johanneskerk. Er is voldoende financiële dekking om de aannemer de opdracht te verstrekken en te starten met de werkzaamheden. De Stichting Vrienden van de Johanneskerk en de werkgroep fondswerving komt veel lof toe. Onder bijzondere omstandigheden is er niemand bij de pakken gaan neerzitten, maar is er op een alternatieve manier hard doorgewerkt. Met als resultaat dat de kerkenraad een verantwoorde beslissing kon nemen. Bij de inrichting van de Johanneskerk met nieuw meubilair krijgt de gemeente ook een grote betrokkenheid

De kerkdiensten staan sinds 5 juli weer open voor bezoekers. De aarzelingen van is het wel veilig, kan ik niet beter ruimte maken voor een ander, kunnen wij de toestroom van bezoekers wel goed aan en noem maar op, hebben ertoe geleid dat wij kunnen spreken van een voorzichtige start. En dat is heel leerzaam geweest. Tijdens de diensten van 2 en 9 augustus zat het kerkgebouw vol. En dat betekent dat er tussen de 50 en 60 bezoekers een plek hadden.

De taxidienst gaat weer voorzichtig starten, de kinderdiensten staan er ook aan te komen. Om de gezondheidsmaatregelen na te leven wordt er veel organisatietalent en incasseringsvermogen gevraagd. Laten wij hopen dat wij de komende maanden het kerkbezoek zo natuurlijk mogelijk kunnen laten verlopen. Als blijkt dat er aangepaste maatregelen nodig zijn om het aantal kerkbezoekers te doseren, dan wordt u daarover geïnformeerd. Wij blijven ons inzetten om de kerkdiensten via het internet aan te bieden aan iedereen die dat wil.

In de septembermaand vergadert de kerkenraad met een afvaardiging uit de tehuizen. Dat wordt een leerzame avond. Tijdens die vergadering worden uit de kerkenraad ook de voorzitter, scriba en assessor voor het komende jaar gekozen.

Martin Noordzij

LAATSTE VIER BERICHTEN