Uit de kerkenraad

Op 27 september heeft de kerkenraad samen met diaconale en pastorale medewerkers een bezinningsavond gehad. Wij hebben thema’s verkend vanuit de positie van kerk. Zoals, waar ben je goed in/trots op, waarin is je verbondenheid met het dorp zichtbaar, wat zou je willen laten zien en wat wil je oogsten. Na een perspectiefwisseling hebben wij het vraagstuk vanuit de kant van het dorp belicht. Dan komen o.a. de volgende vragen aan de orde: waar liggen de wensen van de bewoners, wat zijn hun verlangens, hoe met thematiek aansluiten bij beleving en hoe voorbij aan ‘zieltjes winnen’.

De oogst van de avond was groot. En de viering van 500 jaar Johanneskerk speelde een belangrijke rol. De focus van alle betrokkenen heeft deze bezinningsavond duidelijk richting gekregen en daar kunnen wij de komende tijd veel mee doen.

En een week later op zaterdagmiddag/avond hebben wij als kerkenraad de vrijwilligersbijeenkomst mogen verzorgen. Gezelligheid maak je met elkaar en daarin zij wij met z’n allen, ongeveer 60 in getal, heel goed geslaagd. Een spannende quiz met leerzame vragen, een lied van Anke en Job met toepasselijke teksten en een doosje met primeur-bonbons deed de middag voorbijvliegen.

Een afvaardiging van ons kerkbestuur is op 30 september in Singer geweest bij de installatie van burgemeester Nanning Mol. Een volle theaterzaal en theaterwaardige toespraken. Wij hebben er vertrouwen in dat ook deze burgemeester bindend is voor de gehele gemeente waarin wij omzien naar elkaar.

Martin Noordzij

LAATSTE VIER BERICHTEN