Vanuit de kerkenraad

Dit bericht van de kerkenraad is alweer de laatste van het jaar 2022, een jaar waarin veel is gebeurd. We hebben afscheid genomen van Ds. De Bruijn als predikant, gelukkig mogen we hem en Anke regelmatig welkom heten als kerkgangers. Maar we hebben ook gemerkt dat we met elkaar de weg naar de kerk blijven vinden en dat is bijzonder fijn.

De woning aan de Kerklaan 39 staat op het moment dat ik dit schrijf (eind november) leeg. De woning is ingemeten en heeft energielabel G gekregen hetgeen we hadden verwacht. De kerkenraad heeft besloten de woning weer commercieel te verhuren voor een periode van twee jaar.

Er kwam een verzoek binnen van de redactie van Onderweg om het kerkblad in kleur uit te brengen. Dat wil zeggen met een kleuromslag, zoals nu gebeurt met de Kerst en Paseneditie. Een kleuromslag spreekt meer veel meer aan en geeft het blad een mooier aanzicht. Aangezien het binnen het budget van de werkgroep communicatie past, is de kerkenraad akkoord gegaan met het verzoek.

Zoals reeds gemeld, heeft het College van Kerkrentmeesters besloten om in verband met de stijgende energiekosten de verwarming van de kerk lager te zetten. Zorg dus voor warme kleding of houdt uw jas aan. Aan de diverse werkgroepen is gevraagd om zoveel mogelijk in een thuissituatie te vergaderen, zodat de verwarming niet aangezet hoeft te worden voor een bijeenkomst van een uurtje.

Er is een nieuw initiatief opgezet door de 30+ groep genaamd De Ontmoeting. Elke eerst vrijdagochtend van de maand kunnen jonge mensen binnen of buiten de (kerkelijke) gemeente in de Ontmoetingskerk bijeenkomen om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. De kerk is open vanaf 08.30 uur.

Op zondag 22 januari wordt er in de Sint Jansbasiliek een oecumenische viering gehouden. Voorgangers daarbij zijn Ds. Zeilstra en pastoor van der Peet. In de Ontmoetingskerk is er dan geen dienst.

Rest mij nog om u allen namens de kerkenraad heel goede kerstdagen toe te wensen. En we spreken de hoop uit dat 2023 ons veel goeds zal brengen, zowel voor u persoonlijk als voor de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.

Betty van Dillen, scriba