Vanuit de kerkenraad

Op het moment van schrijven is de zomer voorbij en waait er een stevige wind om mijn huis. Het nieuwe (herfst) seizoen gaat van start.
Afgelopen zondag vierden we met elkaar de startzondag, dit keer geweldig georganiseerd door de 30+ groep. Na een mooie dienst, geleid door ons gemeentelid Casper van Dorp, over Jona, die eigenlijk de roep om naar Ninevé te gaan wilde ontlopen, werden er veel vrijwilligers bedankt die in het afgelopen jaar (een van) hun taken hebben neergelegd. Elk jaar lijkt het of de groep vrijwilligers kleiner wordt, maar ik kan u verzekeren dat de meeste vrijwilligers in de kerk meerdere taken hebben. En wanneer een van de taken stopt, komt er vaak een andere voor in de plaats. De groep betrokken gemeenteleden blijft onverminderd groot, iets wat tot dankbaarheid stemt.
Na het koffiedrinken moest er even geïmproviseerd worden, want door de gestaag stromende regen verviel het buitenprogramma. Gelukkig was er ook een mooi spel met vragen bedacht. In groepjes ging men geanimeerd met elkaar in gesprek. Een aantal vragen en antwoorden wil ik graag met jullie delen: Met welke organisatie zou onze kerk kunnen samenwerken? De Voedselbank, Rooms-Katholiek Eemnes, Goede Buren Eemnes, SchuldHulpMaatje waren enkele antwoorden. En aangezien we gasten uit Canada in de kerk hadden, werd ook de Christian Church in Canada genoemd! Activiteiten die we buiten de kerkdiensten zouden kunnen organiseren zijn: wandelen, bibliodans, vrijwilligerswerk doen met elkaar en een ‘Geef-en-neemtafel’ opzetten. Als belangrijke zaken voor een kerkgebouw werden onder andere genoemd: de sfeer, stilte, goed zicht op wat er plaatsvindt, maar vooral een plek waar iedereen welkom is. Dat hangt dan niet zozeer af van een gebouw, maar van de mensen die er ter kerke gaan. Dit is lang niet alles wat er genoemd werd en is opgeschreven op de memoblaadjes, maar het geeft wel een aardige indruk. De startzondag werd afgesloten met een glas wijn of sap en met heerlijke hapjes en soep die door verschillende gemeenteleden klaargemaakt waren. Een mooie afsluiting van de zondag en een mooie start van het seizoen.
Een tweede mooie start van het kerkelijk seizoen was het bericht van de beroepingscommissie dat zij een kandidaat predikant hebben voorgedragen aan de kerkenraad. Als u dit leest heeft het gemeenteberaad waarin de kandidaat zichzelf heeft voorgesteld plaatsgevonden en hoop ik van harte dat de gemeente met overgrote meerderheid van stemmen de voordracht van de beroepingscommissie aanvaard heeft, zodat we in 2024 weer een vaste predikant hebben. Ook op deze plaats wil de kerkenraad haar enorme waardering uitspreken voor wat de beroepingscommissie gedaan heeft. Het was niet altijd gemakkelijk, maar gelukkig heeft de commissie volgehouden.
In de dienst van 15 oktober zullen drie personen bevestigd worden door ds. Gert Landman: Nicolaas van Everdingen als voorzitter van de kerkenraad, Paula van Hamond en Annette Haasnoot als diaken. Het koor zal op die zondag medewerking verlenen om zo de dienst een feestelijk tintje te geven. Het is altijd weer fijn dat er mensen zijn die zitting willen nemen in de kerkenraad.
Er zijn momenteel vacatures voor (wijk)ouderlingen. Mocht u meer over deze taak willen weten, dan kunt u mij of andere ouderlingen altijd vragen wat de taak precies inhoudt. Het mooie van het werk als ouderling is, dat je het in je eigen beschikbare tijd kunt doen. Namens de kerkenraad wens ik u een mooie herfsttijd toe.

Betty van Dillen, scriba