Vanuit de kerkenraad

Vacaturetijd, zo zou je deze tijd wel kunnen omschrijven. We horen overal om ons heen dat er gebrek is aan personeel, in de zorg, in het onderwijs, in de horeca, maar binnen het kerkelijk werk is het eigenlijk niet anders. De beroepingscommissie staat niet stil, ook al hoort u er misschien weinig van. In Trouw heeft onlangs een opiniestuk gestaan dat het lastig is om predikanten te vinden. Dat ervaart de commissie ook. Zij zijn op zoek naar de meest geschikte kandidaat voor onze gemeente. Mogelijk wordt dat een kandidaat die niet voor 100% de functie wil, maar liever het beroep aanvaardt voor 80 of 90%. De kerkenraad is daarmee akkoord gegaan en wil op deze plek haar enorme waardering uitspreken voor al het werk dat de beroepingscommissie verricht.

Op zondag 2 april heeft Mart Sakkers de kerkenraad laten weten dat hij zijn functie als voorzitter om persoonlijke reden neerlegt. De kerkenraad vindt het jammer dat Mart stopt, maar respecteert zijn besluit. Zij geeft aan dankbaar te zijn voor al het werk dat hij heeft verzet en voor de manier waarop hij dat heeft gedaan en wenst hem het allerbeste voor de toekomst.

Naast het op zoek gaan naar een nieuwe predikant, is de kerkenraad nu ook op zoek naar een andere voorzitter. Er zijn diverse personen voorgedragen voor deze functie. We gaan de mensen polsen of ze bereid zijn om deze functie, al of niet tijdelijk, te willen vervullen. Op het moment van schrijven is hier nog niet meer over te zeggen.

Gelukkig zijn we blij dat we niet alleen op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers, maar dat ze ook gevonden worden. Renske van Dorp zal in de dienst van 28 mei bevestigd worden als ouderling. Renske zal de coördinatie van de 30+ groep overnemen van Jan Dirk van Baaren. En zowel Paula van Hamond als Ineke Yska zullen de diaconie versterken. De kerkenraad is dankbaar dat Renske, Paula en Ineke naast hun andere vrijwilligerswerk in de gemeente bereid zijn deze taken erbij te doen.

Doordat we nu geen vaste predikant hebben, is het lastiger voor ons om te weten waar u mee zit. Normaliter bereiken veel vragen ons via de predikant. Mocht u wat willen weten, schroom dan niet mij aan te spreken. Als scriba en ouderling hoor ik graag wat er speelt binnen de gemeente. Ik zal niet op alle vragen een antwoord kunnen geven, maar ik wil wel graag weten wat voor wensen en verwachtingen er zijn. En ik kan die vragen en wensen ook doorgeven. Mijn contactgegevens vindt u in het colofon van Onderweg en staan op de website. Natuurlijk kunt u ook andere leden van de kerkenraad benaderen.

Op 12 april hebben we een bijeenkomst met contactpersonen gehouden in de bovenzaal. Renske van Dorp had haar collega Datje van Reijendam meegenomen om iets te vertellen over de activiteiten van Versa Welzijn in de BEL gemeenten. Versa doet heel veel en kan op vele gebieden hulp bieden. Het is waardevol dat contactpersonen het bestaan van Versa Welzijn kennen. Verder zijn we onder leiding van Bram-Willem Aarnoutse in gesprek gegaan over wat je tegen kunt komen bij pastorale ontmoetingen. Wees je ervan bewust dat je altijd jezelf meeneemt en dat niet alles opgelost kan worden. Leidraad voor dit gesprek was een gedeelte uit Mattheus 10 waarin Jezus zegt: ”Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat.  Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is , laat dan die vrede naar je terugkeren”. Het was een zinvolle bijeenkomst.

Als deze Onderweg verschijnt zijn we op weg naar Pinksteren, dat als start geldt van het ontstaan van de Christelijke kerk. Het blijft bijzonder dat wij ook nu nog Pinksteren vieren. Zelfs nu we ons in vacaturetijd bevinden, weten velen de weg naar de kerk nog te vinden. Dat is bijzonder en bemoedigend en dan vertrouwen we erop dat vacatures op een of andere wijze vervuld zullen worden.

Namens de kerkenraad wens ik u mooie Pinksterdagen.

Betty van Dillen, scriba