Vanuit de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 19 maart jl. is er uitvoerig gesproken over de toekomst van de PGLE en haar kerkgebouwen. Vanaf 2016 wordt er al gekeken naar wat er mogelijk is. Eerst door 2 verkenners en later door de ingestelde commissie Gebouwen met Ineke de Joode als voorzitter.

Uitgangspunt is dat het niet haalbaar is om op termijn 2 kerkgebouwen aan te houden. Ten eerste ontkomt ook de PGLE er niet aan dat het aantal leden afneemt en ten tweede zien we dat de financiƫle tekorten alleen maar toenemen, terwijl de inkomsten uit de actie Kerkbalans helaas afnemen.

In de vergadering in maart ging het alleen over onze kerkgebouwen. Vooraf hadden alle leden van de kerkenraad een boekje ontvangen met daarin alle benodigde informatie, vanaf 2016 tot nu toe. Rapportages vanuit de commissie Gebouwen, relevante notities uit de verslagen van de kerkenraad, verslagen vanuit de gehouden gemeenteberaden over dit onderwerp, etc.

Alle leden van de kerkenraad kregen om de beurt gelegenheid om hun standpunt uiteen te zetten. Daarna volgde er een inhoudelijke discussie, zonder dat men elkaar wilde overtuigen.
Na een korte pauze werd er gestemd over een aantal besluiten.

  1. Houden we de Johanneskerk aan als enige kerkgebouw, op voorwaarde dat alle aanpassingen die voorgesteld worden gerealiseerd kunnen worden?
  2. Verkopen we op termijn de Ontmoetingskerk?
  3. Gaan we al eerder kerken in de Johanneskerk en houden we de Ontmoetingskerk aan in een zogenaamde slaapstand?

De besluiten 1 en 2 zijn aangenomen, besluit 3 werd afgewezen.

Na afloop van de vergadering overheerste het gevoel dat het goed was dat er nu een beslissing is genomen. De gebouwencommissie kan nu door met plannen maken om de Johanneskerk aan te passen en de benodigde vergunningen daarvoor te regelen. Deze vergunningen kunnen pas aangevraagd worden nadat de kerkenraad een besluit heeft genomen.

In een informatiebijeenkomst voor gemeenteleden heeft onze voorzitter Nicolaas van Everdingen dit besluit toegelicht. De vragen en opmerkingen die gesteld zijn zal de kerkenraad ter harte nemen. Nicolaas benadrukte dat de kerkenraad een zorgvuldige afweging heeft gemaakt om tot dit besluit te komen. De kerkenraad is zich ervan bewust dat niet iedereen achter deze beslissing kan staan. Toch zijn wij van mening dat de keuze voor de Johanneskerk op de lange termijn de beste keuze is voor onze gemeente. We vertrouwen erop dat de PGLE hiermee een gezonde toekomst tegemoet gaat.

Betty van Dillen