Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 28 mei de financiële jaarrekening 2018 van onze gemeente behandeld.

Het college van kerkrentmeesters (CVK) is de uitvoerende commissie die zich met onze zogenoemde stoffelijke zaken bezighoudt. Het is om verschillende redenen belangrijk dat je zo’n jaarrekening met toelichting samenstelt. Je geeft dan inzage in wat je hebt en wat je verplichtingen zijn. Tevens geef je inzage in al je uitgaven en ontvangsten. Je financiële continuïteit voor de komende jaren kan er uit worden afgeleid.

Van cijfers wordt nog vaak gezegd dat die niet liegen. En naar de letterlijke betekenis van de exacte wetenschap van rekenen kan dat waar zijn. Hoe komt het dan dat je er over moet vergaderen, zelfs van mening kunt verschillen over hoe je zo’n rapport leest, uitkomsten kunt beïnvloeden en getallen zo kunt beredeneren dat wat negatief is ook positief kan worden uitgelegd. Is het dan zoiets als een gevoelstemperatuur die bij ieder mens anders ervaren wordt terwijl de exacte temperatuur voor iedereen hetzelfde is. Het antwoord is ja. Dat maakt het lastig, spannend en kent ook risico’s.

Dan is het fijn dat wij een kascommissie hebben die op haar taak is berekend. Jaap van Duijn en Renee Kuperus vormden het team dat ook voor het jaar 2018 de controles heeft gedaan. De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en de verantwoording goedgekeurd. Tevens hebben zij waardevolle aanbevelingen gegeven. Het CVK heeft in de vergadering decharge gekregen en daarmee is het jaar 2018 ook financieel afgesloten. Onder het kopje gemeente/ANBI staat de volledige staat van baten en lasten.

De bezorging van het kerkblad Onderweg is een belangrijk agendapunt geweest. Er zijn te weinig lopers beschikbaar om het blad gegarandeerd op alle adressen te bezorgen. De werkgroep communicatie gaat een verandering in de aflevering en bezorging onderzoeken. Er zijn mogelijkheden om zonder kostenstijging de taak voor de lopers flink te verminderen.

Martin Noordzij