Van en uit de kerkenraad

Op zondag 11 november is er een gemeenteberaad geweest over het beleidsplan 2018-2022. Tijdens dat beraad zijn er onderwerpen nader toegelicht, zinvolle punten genoemd en veel andere zaken de revue gepasseerd. Met ruim 50 gemeenteleden hebben wij het voorliggende beleidsplan goedgekeurd. Op 27 november heeft de kerkenraad de tijdens het gemeenteberaad aangedragen aanvullingen en aandachtspunt behandeld en aansluitend en het beleidsplan definitief vastgesteld.

De financiƫle begroting 2019 is behandeld. Er gaat heel wat financiƫle aandacht naar onze gebouwen. Dat komt niet onverwacht en het is bemoedigend dat er door velen in diverse commissies hard wordt gewerkt om de beheersbaarheid voor de lange termijn vorm te geven.

Met al onze activiteiten vormen wij een complexe gemeente voor wat betreft omgaan met privacygevoelige informatie. Mede door recente wetgeving is het onderwerp privacy een actueel aandachtspunt. Wat je allemaal niet mag doen overheerst gevoelsmatig soms te vaak datgene wat je wel mag en wilt. Ook voor onze gemeente is het van groot belang dat wij zorgvuldig omgaan met gegevens. Dat waren wij al gewend en vanuit een vaak onbewuste bekwaamheid doen wij het zo gek nog niet. De nieuwe wetgeving leidt ertoe dat je alles nog eens opnieuw bekijkt en dan heb je behoefte aan deskundige ondersteuning. Wij zijn verplicht om een zogenoemde Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Tijdens de novembervergadering van de kerkenraad is de heer Frans Hagens voorgedragen als kandidaat voor deze functie. Frans heeft met specifieke cursussen zich de kennis van deze materie eigen gemaakt en daarom heeft de kerkenraad zijn kandidatuur graag aanvaard en hem vanaf 1 januari 2019 voor 4 jaar aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming.

De generale Synode heeft de kerkenraad gevraagd om het onderwerp huwelijk en levensverbintenis op de agenda te plaatsen. Daar besteden wij binnenkort specifiek aandacht aan en daarna hoort u hier nog nader over.

Martin Noordzij