Van de diaconie

De open Ontmoetingskerk voorziet duidelijk in een behoefte, zeker nu de regels rond de reguliere diensten weer zijn aangescherpt. Jan Dirk van Baaren zal vanaf woensdag 2 december de coördinatie op zich nemen. Tot en met wanneer de kerk open zal zijn is nog niet bekend. Dat kunt u t.z.t. via onze communicatie kanalen vernemen.

Ondanks dat corona ons danig in de weg zit is de diaconie met de voorbereidingen bezig van hun aandeel in de festiviteiten rond het 500-jarig bestaan van de Johanneskerk. Voor bij de Johanneskerk zijn twee corona-proof bankjes besteld. In het voorjaar hoort u wat we met deze aankoop van plan zijn.

De overheid is zich bewust dat de (digitale) loketten niet voor iedereen even eenvoudig te bereiken zijn. Er is een project gestart om in de bibliotheken van Nederland een Informatiepunt Digitale Overheid in te richten. Daar kan t.z.t. iedere burger met vragen terecht. De bibliotheek biedt geen afhandeling van vragen op casusniveau, maar wel gratis cursussen om de basisvaardigheden van burgers te verbeteren. Nog lang niet alle bibliotheken bieden deze service, maar er wordt aan gewerkt. We gaan kijken hoe en of de diaconie hier aan bij kan dragen.

We moeten helaas constateren dat de opbrengst ten behoeve van het bloemen-en verjaardagfonds dit jaar (ver) achterblijft ten opzichte van vorig jaar. Gelukkig is door op een andere manier de bloemengroet tot stand te brengen een besparing ten opzichte van voorgaande jaren gerealiseerd. We willen dit belangrijke en dankbare werk graag de komende jaren voortzetten.

De gemiddelde collecte-opbrengsten vallen weleens waar iets lager uit dan vorig jaar, maar de daling is alleszins redelijk gezien de bijzondere tijd waarin we leven en de inrichting van de diensten op dit moment.

Ook dit jaar zal de diaconie weer bijdragen aan de kerstpakketten actie voor huishoudens in de regio bij wie een pakket meer dan welkom is. Wist u dat In Eemnes bijvoorbeeld zo’n 4,5% van de huishoudens (180 huishoudens met ca 375 mensen) moeten rondkomen van een inkomen op of onder het sociaal minimum, in Laren geldt dat voor 6% van de huishoudens (300 huishoudens met ca 630 mensen). In totaal maken meer dan 800 kinderen deel uit van deze gezinnen!

Ruud Ham

LAATSTE VIER BERICHTEN