Van de diaconie

De begroting voor 2021 is behandeld en goedgekeurd in de diaconie vergadering van 1 december. Hij komt grotendeels overeen met die van 2020. Onze penningmeester is de afgelopen periode heel druk geweest om onze financiële administratie om te zetten naar een indeling die landelijk is voorgeschreven. Doel is om de geldstromen van alle gemeentes in Nederland beter te kunnen vergelijken en trends vast te stellen.
Dankzij een aantal nagekomen (grote) giften is de kas voor het bloemen-en verjaardagfonds voor 2021 weer gevuld. Alle gevers willen we hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Het diaconaal woonproject krijgt ondanks allerlei nog te nemen obstakels steeds meer handen en voeten. Het voorlopige plan is in de kerkenraadsvergadering van 30 november toegelicht en besproken. Voortrekkers van het project, Bert Harenberg en Jan van Hamond zullen u binnenkort via Onderweg op de hoogte brengen van de stand van zaken.
Rieke Swaan en Bea Vosman gaan net als vorige jaren aan de slag met het samenstellen van kerstpakketten voor gemeenteleden die hiervoor in aanmerking komen. Richting de kerstdagen zullen deze pakketten persoonlijk worden afgeleverd.
Hulp vragen aan de diaconie om een tijdelijk probleem op te lossen is soms een erg hoge drempel. Schroom echter niet om uw verzoek aan ons kenbaar te maken. U kunt rekenen op 100% discretie. U kunt contact opnemen met ondergetekende of een van de andere diakenen of dominee de Bruijn.

Ruud Ham

Onderstaand een bericht dat we kregen van een medewerker van de Voedselbank naar aanleiding van onze bijdrage voor een kerstattentie voor hun clënten.

Dankzij uw bijdrage hebben we de cliënten van de Voedselbank een pakket met boter kaas en eieren kunnen bezorgen. De producten zijn van een plaatselijke ondernemer, zodat ook iemand van de middenstand in deze moeilijke tijd een stuk omzet heeft kunnen draaien.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage en we wensen u een zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar.