Van de diaconie

Vanuit de diaconie is rond Pinksteren een attentie bezorgd bij een aantal gemeenteleden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Vanaf zaterdag 26 juni zal de diaconie tien weken lang twee bankjes opstellen bij de Johanneskerk. De bedoeling is dat we daar mensen ontmoeten van binnen en buiten onze gemeente. Voor de diaconale maaltijd op 4 september – een lunch en diner voor twee keer circa 50 gasten – is een werkgroepje gevormd. De dames van Lekkerkerk zullen zowel bij de voorbereiding als de uitvoering hun medewerking verlenen. Voor beide activiteiten zijn we afhankelijk van de dan geldende maatregelen i.v.m. corona.

Het woonproject dat de diaconie heeft geïnitieerd leidt soms tot onbedoelde verwarring. In een recente publicatie stond bijvoorbeeld dat de beoogde plek eigendom is van onze gemeente, wat niet waar is. Ook de aanname dat wij voldoende geld zouden hebben om de bouw te financieren is onwaar. Onze inspanning is erop gericht om betaalbare woningen voor oudere inwoners van Eemnes en Laren te realiseren op loopbare afstand van het centrum van Laren.

Op zaterdag 12 juni wordt er net als de afgelopen jaren een inzamelingsactie t.b.v. de Voedselbank gehouden. Via onze communicatie kanalen zal hiervoor een oproep worden gedaan. Noteert u de datum alvast in uw agenda.

In de functie van secretaris voor de Stichting Schuldhulpmaatje in Eemnes is nog steeds niet voorzien. De taak van de secretaris is zwaarder dan gedacht. Wellicht zullen de taken over meerdere mensen worden verdeeld. Ook wordt de mogelijkheid bekeken of er misschien iemand van buiten onze kerk kan worden gevonden.

Ruud Ham – voorzitter diaconie