Uit de diaconie

Op dinsdag 1 september hebben de leden van de diaconie voor het eerst sinds maanden weer vergaderd in de bovenzaal. We hebben in deze verga­dering ‘officieel’ afscheid genomen van Annelies Verhoef die gedurende maar liefst acht jaar onze voorzitter is geweest.

Het initiatief van de diaconie om de Ontmoetingskerk op woensdagmiddag open te stellen voorziet duidelijk in een behoefte. Op woensdag 19 augustus was de Ontmoetingskerk voor het eerst open van 14.00 tot 16.00 uur. We mochten maar liefst één gast ontvangen. Een dame die sinds het uitbreken van de coronacrisis nog niet in de kerk was geweest. Ze was erg dankbaar dat haar deze mogelijkheid is geboden. Het ijs om ook op zondag weer eens een dienst bij te wonen was gebroken. Alles bij elkaar een waardevolle mid­dag. Intussen komen er drie tot vier mensen per keer. Mocht u behoefte hebben om de kerk te bezoeken voor een moment van rust of het aansteken van een kaars, dan bent u van harte welkom. Er is ook een ‘brievenbus’ waar u uw gedachten achter kunt laten. Deze bus staat er ook op zondag.
Voorlopig is de Ontmoetingskerk tot 14 oktober iedere woensdagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur. Na de 14e kijken we of we hiermee door­gaan.
Loop gerust eens binnen!

Een landelijke en dus ook plaatselijke trend is dat de collecteopbrengsten achterblijven bij die van vorig jaar toen we nog ‘gewone’ diensten kon­den houden. Ook de opbrengst voor het verjaardags- en bloemenfonds valt tot nu toe enigszins tegen. U kunt uw bijdrage nog steeds overmaken naar onze penningmeester onder vermel­ding van ‘bloemenfonds’.
Het rekeningnummer is: NL57 RABO 0315 9086 29.

De 40-dagenactie 2020 is wel suc­cesvol te noemen. De opbrengst was nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. De actie voor de voedselbank die midden in de coronacrisis plaatsvond leverde dertien kratten met etenswa­ren op.

Wist u dat u heel eenvoudig op af­stand kan bijdragen met de Givt-app? Lees elders op deze site alle bijzonderheden.

Ruud Ham