Van de kerkenraad

Op 5 december is er een bijzondere bijeenkomst geweest in Singer. De huidige burgemeester van Laren Nanning Mol en de twee voorgangers, Elbert Roest met zijn echtgenote en Rinske Kruisinga, directie van Singer, Els Blokker, wethouder Ton Stam, Douwe de Joode, Jaap van Duijn, Rineke Ooijkaas en ondergetekende brachten een bezoek aan de tentoonstelling over de Johanneskerk. Een mooi moment om elkaar te spreken en waarderingen te uiten. Aansluitend een bezoek gebracht aan de Johanneskerk. Tekst en uitleg gehad van Jaap van Duijn over de stand van zaken tot dan toe. Tegenslagen, verrassingen en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Indrukwekkend.

Zo kun je nog op beperkte schaal een museum bezoeken en op 16 december moet je besluiten om kerkdiensten weer alleen te vieren zonder bezoekers. Uitsluitend online dus. Een enorm teleurstelling en tegelijkertijd voelde je het wel aankomen. Het ging met het aantal besmettingen in snel tempo verkeerd.

Alle vrijwilligers van onze gemeente hebben in de eerste week van januari een attentie gekregen. De vrijwilligersmiddag is het afgelopen jaar niet doorgegaan en veel vrijwilligers kunnen nu hun werk al helemaal niet op de manier doen die zo vertrouwd is. De kerkenraad is heel dankbaar voor alle creativiteit en inzet van zoveel gemeenteleden om zorg en aandacht voor elkaar te hebben.

Als de renovatiewerkzaamheden aan de Johanneskerk niet tegenzitten, dan wordt de Johanneskerk op 17 maart 2021 ingericht als stembureau voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Mooi dat dit mogelijk is.

De kerkenraad is in december niet bijeengekomen. Alle van belang zijnde zaken zijn digitaal behandeld. Wij wachten af wat de ontwikkelingen worden en gelukkig wordt er gevaccineerd.

Martin Noordzij