Van de kerkenraad

In januari is de kerkenraad niet fysiek in vergadering bijeengeweest. De avondklok maakte dat onmogelijk. Voor de vergadering in februari komt de kerkenraad in vergadering bijeen aan het einde van de middag. Wij vergaderen in de kerkzaal en zitten minstens 1,5 meter van elkaar. Belangrijke punten behandelen wij nu zoveel mogelijk via de e-mail. Zo is de begroting van de diaconie voor 2021 behandeld en goedgekeurd.

Er wordt nu helemaal niet meer gezongen tijdens de kerkdienst. En dan denk je regelmatig terug aan het moment in maart 2020 dat wij de kerkdiensten voor het eerst moesten sluiten voor bezoekers en wat er nadien allemaal is gebeurd. Wij doen en laten dit niet voor niets. Corona heeft veel slachtoffers gemaakt en doet dat nog steeds. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.

Mart Sakkers is bij de afkondigingen in februari als kandidaat ouderling aan u voorgesteld. De kerkenraad is heel blij met zijn komst binnen het kerkbestuur en zal er alles aan doen om hem goed in te werken.

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat Rineke Ooijkaas mij wekelijks foto’s stuurt van de voortgang van de renovatie van de Johanneskerk. Zo kan ik de renovatie  bijna in detail blijven volgen. Regelmatig verschijnt er van de Johanneskerk ook een foto in Onderweg of de nieuwsbrief waarmee iedereen toch nog een klein beetje kan zien wat er gebeurt. En met de wekelijks verschijnende nieuwsbrief die Klaas Stulp zo mooi in elkaar zet, blijven wij ook op de hoogte van veel zaken. De kaartenactie die is georganiseerd door Betty van Dillen en Paula van Hamond is weer een groot succes geworden. En door er veel gemeenteleden bij te betrekken is de onderlinge betrokkenheid versterkt. Daarnaast zijn er ook veel kleinschalige acties die zo belangrijk zijn voor onze gemeente. Er zijn veel initiatieven en daar is grote dankbaarheid voor.

Martin Noordzij

LAATSTE VIER BERICHTEN