Van de kerkenraad

In verband met de avondklok is de kerkenraad in maart ’s avonds van 19:00 uur tot 20:30 uur in de kerkzaal bijeengekomen. In de vergadering is stil gestaan bij de huidige Corona maatregelen en het besluit van de kerkenraad om nog geen bezoekers toe te laten bij de vieringen. De vraag om de kerk open te stellen vanuit solidariteit voor onze oudere gemeenteleden – bijvoorbeeld 80+ die al ingeënt zijn – is inmiddels aan het crisisteam voorgelegd. De uitkomst van beraadslagingen is dat de diensten nog niet open worden gesteld voor bezoekers. Incidenteel bezoekers beperkt toelaten op grond van bijzondere omstandigheden is wel toegestaan. Denk hierbij aan familieleden van degenen die belijdenis doen en aan familieleden bij gedachtenismomenten.

Voor de viering van de voltooiing van de renovatie van de Johanneskerk zijn er plannen om op 1e Pinksterdag de dienst in de Johanneskerk te houden. Voor deze kerkdienst zal een aantal mensen vanuit verschillende kanten van de samenleving uitgenodigd worden. Zodat het een dienst wordt met een oecumenisch karakter. Een dienst waarin de samenleving gespiegeld wordt met muziek, hopelijk carillonspel en filmfragmenten op de beamer. De dienst zal online worden uitgezonden.

Ter gelegenheid van 500 jaar Johanneskerk zijn Ineke de Joode, voorzitter van de jubileumcommissie JK-500, Tjalling Roosjen en Jan de Waard in gesprek over een reeks concerten. Het huidige plan is: drie middag- en drie avondconcerten in de maanden juni, juli en augustus. Vanaf september, om de twee weken een concert op zondagmiddag en een Vespers op de laatste zondagmiddag van de maand. Voor deze concerten zal geen entree gevraagd worden maar na afloop zal er een collecteschaal staan voor een vrijwillige bijdrage. Er zal ook gekeken worden of er andere instanties benaderd kunnen worden voor een financiële bijdrage.

Mitchell van den Berg, Famke Overzee en Charlotte de Bruijn hebben in de dienst op Stille Zaterdag belijdenis gedaan, Mitchell is ook gedoopt. Zij hebben iets verteld over hun weg naar deze beslissing. Bijzonder dat wij daarin mochten delen. De kerkenraad reageert met blijdschap op de belijdenis en doop van deze jonge mensen. 

Met hartelijke groet,
Mart Sakkers

LAATSTE VIER BERICHTEN