Van de kerkenraad

Terugblikken en vooruitkijken is veelal het recept voor deze kopij. Vaak een diversiteit aan zaken die een groot terrein bestrijken. Nu is vrijwel alles stilgevallen. Een virus overheerst de wereld.

In de komende Onderweg leest u over de restauratie van de Johanneskerk en de plannen omtrent het interieur. Aan de uitleg over het exterieur heb ik hier niets toe te voegen. Dat de plannen voor het interieur onzeker zijn geworden door het stilvallen van de fondsenwerving is begrijpelijk. De zorg in onze samenleving moet nu de aandacht krijgen.

In 2018 hebben wij de geluidsinstallatie in beide kerken vernieuwd en uitgebreid voor luisteren via het internet. Dat laatste komt nu heel erg van pas. En het blijkt dat dit veel gebruikt wordt. Alle gemeenteleden met een geregistreerd e-mailadres in onze ledenadministratie worden via een e-mail op de hoogte gebracht van de laatste actualiteiten van de online meditatieve overdenkingen. Als u zo’n e-mail niet krijgt en wel de informatie wilt ontvangen laat u mij dat dan weten. Ook de nieuwsbrief die Klaas Stulp verzorgt is een bron van belangrijke actuele informatie.

Momenteel staan wij voor veel onverwachte problemen waar geen draaiboek voor is. De kerkenraad heeft daarom een crisisteam geïnstalleerd om zo alert mogelijk de gevolgen voor de PGLE te kunnen aanpakken. Zie voor de namen en gegevens de homepage.

Wij blijven omzien naar elkaar.

Martin Noordzij

LAATSTE VIER BERICHTEN